Мултимедия

Конференцията разглежда различните аспекти на връзките писател - преводач. Значителна част от българските писатели от всички периоди се изявяват като преводачи, в някои случаи професионални преводачи опитват перото си като автори на литературни текстове. Явлението е познато в практически всички литератури, вероятно в различна степен и с различни особености. Предлагаме няколко възможни проблемни полета:
- Преводаческата дейност на писатели
- Преводът като заявени естетически пристрастия и родство по избор
- Въздействие на превода върху собственото творчество на писателя
- Преводът като средство за препитание на писатели
- Писателите като читатели на чужда литература (в превод и оригинал)
- Писателски страхове от общуването с чуждата литература
- Преводачът като популяризатор на предпочитани от него чужди литературни явления
- Преводът като подтик за собствено творчество

Конференцията се проведе на 7 и 8 април 2016 в Софийския университет.

По замисъл вниманието на конференцията е насочено към различните аспекти на връзките на българската литература с другите литератури, като се потърсят онези текстове и явления, които предполагат сравнително разглеждане. Предлагаме няколко възможни проблемни полета:

- Универсално (сравнимо) и уникално (несравнимо) в българската литература. Възможност и проблематичност на подобна опозиция.
- Аналогични дебати в други култури (спорове за уникалността за принадлежността към някакъв по-общ модел или културна общност).
- Основания за сравнение – пряко въздействие, типологически сходства, споделена (близка) социална среда.
- Има ли периоди и течения (например възраждането, модернизма, социалистическия реализъм, „антитоталитарната” литература), които са по-подходящи за сравнителни наблюдения. Основания за съществуването на подобни „привилегировани” зони в културната история.
- Има ли периоди и течения, които са неподходящи за сравнителни изследвания. Аргументи за подобни гледни точки и за тезите за уникалността на българската литература като цяло (или за всяка национална литература).
- Сравнителни анализи на конкретни творби и явления в българската литература и проблеми на рецепцията.

Конференцията се проведе 24 април в Софийския университет.

Вниманието на конференцията е насочено към различните аспекти на връзките на литературата с другите изкуства, към присъствието им в литературните творби. Сред разглежданите проблеми ще са:
- Общи идеи и търсения в произведения от различни изкуства
- Произведения на изобразителните изкуства като мотиви и сюжетен елемент в литературата
- Представяне на други изкуства (живопис, музика, кино) в литературата; представяне на литературата в другите изкуства

Конференцията се проведе на 10 и 11 април 2014 в Софийския университет.

Представяне на книгата от доц. Рени Йотова и проф. Амелия Личева на 19.12.2013 в СУ.

Съставител Р. Л. Станчева.

Редакционна колегия: Н. Аретов, О. Ковачев, Р. Л. Станчева.

Автори: Стоян Атанасов, Милена Кирова, Николай Аретов, Сандра Власта, Антоанета Балчева,Таня Казанджиева, Мая Тименова, Клео Протохристова, Калин Михайлов, Дияна Николова, Катерина Крушева, Светла Черпокова, Надя Данова, Петър Сотиров, Светозар Димитров, Огнян Ковачев, Амелия Личева, Ерика Лазарова, Лилия Кирова, Русана Бейлери, Йорданка Бибина, Йонка Найденова, Румяна Л. Станчева.

Редактор Елка Миленкова, предпечатна подготовка Георги Иванов. На корицата: „Метеорит", картина от Антония Дуенде.

Съвместно издание на Факултета по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски", Института за литература при БАН с Издателски център „Боян Пенев".

Страница 1 от 2