• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Сирма Данова


Научни интереси: Българска литература, Модернизъм
Християнизацията като културна вина: бележки към диалога Ботев – Раковски