• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Румяна Л. Станчева


Научни интереси: Френска литература, Румънска литература, Балкани
Йон Лука Караджале, „свой“ или „чужд“
Общи термини в литературата и изкуствата. Примери с романа-фуга