• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Младен Влашки


Научни интереси: Немска литература, Българска литература, Европейски литератури
Опасни връзки – рецептивни нагласи и практики през 20-те години в България