• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Людмила Миндова


Научни интереси: Сравнително литературознание, Славянски, балкански и източноевропейски литератури, Литературна антропология, Семиотика

Няма съвпадащи елементи