• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Христо Манолакев


Научни интереси: Българска литература, Руска литература

Няма съвпадащи елементи