• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Антоанета Робова


Научни интереси: френска литература на ХХ и ХХI век, сравнително литературознание, литература и визуални изкуства, митокритика

Няма съвпадащи елементи