• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Представи и миражи: Чуждото в своята литература

Академичeн кръг по сравнително литературознание

Представи и миражи:
„Чуждото“ в „своята“ литература

Научна конференция

Софийски университет
12 и 13 април 2018