• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Исторически разкази в литературите

Академичeн кръг по сравнително литературознание

Исторически разкази в литературите
Аналогии и противопоставяния

Програма

Софийски университет
6 и 7 април 2017