1. Книги:

1.1. Димитър и Рахил Душанови. С.: Нар. просвета, 1988, 164 с.

1.2. Преводната белетристика от първата половина на ХIХ в. Развитие, връзки с оригиналната книжнина, проблеми на рецепцията. С.: Университетско изд. Св. Климент Охридски, 1990, 246 с.

1.3. Убийство по български. Щрихи от ненаписаната история на българската литература за престъпления. С: Университетско изд. Св. Климент Охридски, 1994, 214 с. (2 допълнено изд. С.: Кралица Маб, 2007, 376 с.)

1.4. Българското възраждане и Европа. С.: Кралица Маб, 1995, 265 с. (2 изд. 2001).

1.5. Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново: Абагар, 1996 (В колектив с Ив. Радев, Р. Русинов, Г. Петков, Р. Радев, Ел. Налбантова), 840 с.

1.6. Васил Попович. Живот и творчество. С.: Кралица Маб, 2000, 216 с.

1.7. Литература за 10 клас. Учебно помагало. С.: Анубис, 2000. (В колектив със С. Хаджикосев, К. Протохристова, Р. Божанкова, Р. Симеонов), разделът “Възрожденска литература” (с. 177-229).

Второ преработено издание:
Литература за 10 клас. Задължителна подготовка. С: Анубис, 2001. (В колектив с К. Протохристова, Р. Божанкова, Р. Симеонов, С. Черпокова), разделът “Възрожденска литература” (с. 171-210). 2 изд. 2002,… 11 изд. 2011.

Литература за 10 клас. Профилирана подготовка. С: Анубис, 2001. (В колектив с К. Протохристова, Р. Божанкова, Р. Симеонов, С. Черпокова), разделът “Възрожденска литература” (с. 161-190). 2 изд. 2002,… 11 изд. 2011.

1.8. Национална митология и национална литература. Сюжети, изграждащи българската национална идентичност в словесността от ХVІІІ и ХІХ век. С.: Кралица Маб, 2006, 552 с.

1.9. Българска литература. ХVІІІ-ХІХ век. Един опит за история. С.: Анубис, 2006, 512 с. (с Николай Чернокожев).

1.10. Българската литература от епохата на националното възраждане. С.: Кралица Маб, 2009, 272 с.

1.11. Асен Христофоров: От Лондон до Мацакурци през Белене. С.: Кралица Маб, 2011, 256 с.

1.12. Софроний Врачански. Живот и дело. София: Кралица Маб, 2017. 184 с. ISBN 978-954-533-158-9.

1.13. Боян Биолчев, Борис Минков, Николай Аретов, Веселина Тонева, Литература за 9. клас. София: Анубис, Булвест 2000, 2018, ISBN:978-619-215-252-9, 978-954-18-1285-3

1.14. Б. Биолчев, Н. Аретов, Н. Илиева, Литература за 7. клас. София: Анубис, Булвест 2000, 2018, ISBN:978-619-215-201-7; 978-954-18-1248-8

1.15. Иван Найденов: За право и напредък. Мемоари. Писма. Първо издание. 366 с. София:Кралица Маб, ISBN 978-954-533-178-7, 2019.

1.16. Семейни истории. 106 с. ISBN 978-954-533-199-2, София: Кралица Маб, 2021.

1.17. Бленувани и плашещи: Чуждите жени и мъже в българската словесност от дългия ХІХ век. 284 с. ISBN 978-954-533-208-1, София: Кралица Маб, 2023.

 

2. Статии и студии:

2.1. “Житие и страдания грешнаго Софрония” и западноевропейският просвещенски роман. - Литературна мисъл, 1979, № 10, с. 72-88.

2.2. Проблеми на сравнителното литературознание и надежди за бъдещото му развитие. - Език и литература, 1980, № 2.

2.3. Някои особености на възрожденската белетристика и общото развитие на българската литература. - Език и литература, 1981, № 6, с. 68-75.

2.4. Марсел Пруст. - Родна реч, 1981, № 1.

2.5. Целител на невежеството (Петър Берон) - Читалище, 1981, № 1.

2.6. П. Р. Славейков и някои жанрооформящи тенденции във възрожденската литература. - Литературна мисъл, 1982, № 3, с. 86-96.

2.7. Рецепцията на Б. Франклин в България през Възраждането. - Литературна мисъл, 1983, № 4.

2.8. Два български варианта на една новела от “Декамерон”. - Език и литература, 1984, № 2.

2.9. Първоначални наблюдения върху проникването на “1001 нощ” в България през Възраждането. - Литературна мисъл, 1984, № 3.

2.10. Рецепцията на “Робинзон” в България през Възраждането. - Сравнително литературознание, 1985, № 6.

2.11. Книжовникът и преводачът Д. Т. Душанов. - Литературна мисъл, 1985, № 5, с. 44-64.

2.12. Първият български превод на философска новела от Волтер. - Сравнително литературознание, 1986, № 7 с. 79-84.

2.13. Очерци за: Теодосий Синаитски, Никола Касапски, Васил Попович и Иван Найденов. В: Радетели за просвета и книжнина. С.: Народна просвета, 1986, с. 29-37, 180-187, 273-282, 305-314.

2.14. Интересът към творчеството на Мари Льопренс дьо Бомон в България през Възраждането. - Литературна мисъл, 1986, № 7, с. 100-113.

2.15. Преводачът Стефан Стамболов. - Литературна мисъл, 1987, № 1, с. 150-155.

2.16. Преводната проза ‘86 (Английски, немски и скандинавски езици). - Литературна мисъл. 1987, № 7, с. 99-114.

2.17. “Покрестението на едного свещеника Исидин” и развитието на възрожденската преводна белетристика. - Език и литература, 1987, № 2, с. 95-103.

2.18. Българският образ на Байрон. - АБВ, № 3, 19. 01. 1988.

2.19. “Прочитанието е душата на перото.” Преводачът П. Р. Славейков. - Пулс, № 36, 06. 09. 1988.

2.20. Преводни повествователни творби по страниците на сп. “Любословие”. - Език и литература, 1988, № 5, с. 117-125.

2.21. Катерина или частния живот на поета. - Пулс, № 50, 13. 12. 1988.

2.22. Наблюдения върху възрожденските преводи на произведения от Кр. Шмид. - Литературна мисъл, 1988, № 2, с. 51-67.

2.23. Как е направен “Шинел”. - Факел, 1988, № 6.

2.24. Престъплението. Начин на употреба. - Литературен форум, № 28, 07. 07. 1988.

2.25. Между манастира и мегдана. Васил Чолаков. - Литературна мисъл, 1989, № 6, с. 54-62.

2.26. Делото на Захари Княжески. - Език и литература, 1989, № 4, с. 32-39.

2.27. Тодор х. Станчев. - Литературна история, 1989, № 18, с. 41-51.

2.28. Възрожденецът Димитър Бисеров. - Читалище, 1989, № 10.

2.29. Английската литература в България. - Обзор, 1989, № 92-93.

2.30. “Шекспирови” мотиви у Софроний Врачански. - Пулс, № 20, 30. 05. 1989.

2.31. Нови търсения в прозата? - Литературен форум, № 24, 15 юни 1989.

2.32. Васил Друмев. Опит за нов портрет. - Литературен форум, № 34, 23. 08. 1990.

2.33. Ранното българско възраждане, античната литература и балканския контекст. - Език и литература, 1990, № 3, с. 50-56.

2.34. Софроний Врачански и диалога му със света. - Литературна мисъл, 1990, № 3, с. 18-32.

2.35. Нешо Бончев и възрожденският диалог със света. - Пламък, 1990, № 4.

2.36. Раждането на новото. “Войвода” и традициите на преводната белетристика. - В: Любен Каравелов. Сборник по случай 150 години от рождението му. С.: БАН, 1990, с. 68-80.

2.37. Мотивът за съня в преводната и оригиналната възрожденска книжнина. - В: Поетика и литературна история. С: БАН, 1990, с. 102-116.

2.38. Убийство по български. Сюжети с престъпления в белетристиката от втората половина на ХIХ в. - Литературна мисъл, 1990, № 10, с. 50-60.

2.39. Братя, не четете нощно време. От “Грехът на калугерката” до “Вертепите на Шанхай”. - Факс, № 5, 12-18. 04. 1991.

2.40. Шпиономанията или легенда за книжния тигър. - Пулс, № 39 и 41, 10. 09 - 09. 10. 1990.

2.41. Престъплението в литературата. - Ф Пулс, № 31, 03-09. 05. 1991.

2.42. Соцреализмът се опита да ликвидира криминалния роман. - Факс, № 37, 10-16. 05. 1991.

2.43. Човекът е най-лошото животно. - Факс, № 10, 17-23. 05. 1991.

2.43. Русофилският прочит на българската културна история. - Век 21, № 42, 16. 10. 1991.

2.44. Мъченик и писател. Софроний Врачански. - В: Нова христоматия, 1991, с. 9-16.

2.45. Преводната проза и изграждането на нова жанрова система. - Литературна мисъл, 1991, № 4, с. 67-88.

2.46. Българското възраждане и възприемането на чуждата култура. - Литературна мисъл, 1991, № 7, с. 21-41.

2.47. Ученик и благодетели или преодоляването на мотива за нещастната фамилия. - В: Жанр и възприемател през Българското възраждане. В. Търново, 1991, с. 100-107.

2.48. Анастас П. Гранитски. - Литературна история, 1991, № 20, с. 68-79.

2.49. Окървавената нива. Изображения на престъплението в “Татул” и “Снаха” на Г. Караславов. - Литературна мисъл, 1991, № 9, 64-75.

2.50. Исус или Сократ. Разхвърляни размисли за тенденциозната литература. - Пламък, 1991, № 5.

2.51. За един превод на К. Миладинов в културния контекст на епохата. - В: Братя Миладинови и българската култура. С: Университетско изд. 1991.

2.52. Страница от предисторията на българския исторически роман. - В: Литературна традиция и съвременност. В памет на Г. Цанев. БАН, 1991, с. 64-76.

2.53. Учениците на Тома Неверни завиждат на цар Соломон. - Арт, № 3, 22-29. 01. 1992.

2.54. Криминална суматоха. - Арт, № 5, 06-12. 02. 1992.

2.55. Две незавършени повести на В. Друмев в контекста на възрожденската белетристика. В: - Васил Друмев. Юбилеен сборник. Шумен, 1992, с. 50-59.

2.56. Митични красавици и романтични разбойници. Изображения на престъплението у Й. Йовков. - Литературна мисъл, 1992, № 3-4, с. 107-114.

2.57. Темата за любовта в преводната проза от средата на ХIХ в. В: - Литература и култура. С: БАН, 1992, с. 94-105.

2.58. Повествователни творби във втората част на “Славяноболгарское детоводство”. В: - Неофит Бозвели и българската литература. С: БАН, 1993, с. 81-86.

2.59. Диалогът на Българското възраждане с чуждите култури в един мотив от творчеството на Д. Чинтулов и Н. Геров. - Език и литература, 1993, № 3-4, с. 38-47.

2.60. Възрожденски представи за мястото на България в световната цивилизация - Литературна мисъл, 1993, № 2, с. 16-24.

2.61. Българското възраждане и световната цивилизация. Паисий Хилендарски и Спиридон Габровски. - Проглас (В. Търново), 1994, № 1.

2.62. Между “Хитрец” и “Нечиста сила”. Изображения на престъплението в творчеството на Елин Пелин. В: - Studiorum causa. Сборник по случай 50-годишнината на Р. Коларов. Унив. изд. 1994, с. 148-160.

2.63. Литература и вестник. Преводната литература като оръжие във възрожденските полемики. Преводите в “Любословие”. - В: Литература и печат. Унив. изд., 1994, с. 40-51 и 152-161.

2.64. “Прекъснатите” мемоари на Т. Пеев като подстъп към осмислянето на драматургията му. В: - Тодор Пеев. Научни изследвания. Драми. С.: 1994, с. 33-42.

2.65. Българското възрожденско възприемане на европейските литератури и проблемът за балканската културна общност. В: - Литературни и естетически процеси на Балканите. 1994, с. 122-139.

2.66. Уханието на безименната роза. Приятелско писмо за “Сирота Цветана”, рецепцията и други неща. - Език и литература, 1994, № 5, с. 5-61.

2.67. Хр. Карастоянов, Ив. Радев, С. Савчев. - В: Речник по нова българска литература. С.: 1994.

2.69. Привлекателният образ на великия скептик. Българската рецепция на Волтер. - Литературна мисъл, № 2, 1994 с. 89-113. (излиза 1996).

2.70. М. Р. Джеймс и привиденията. (предговор) към М. Р. Джеймс. Граф Магнус и още 12 разкази за призраци. С: Кралица Маб, 1995.

2.71. La réception de Voltaire en Bulgarie. - Étude balkanique, № 3-4, 1995 (излиза 1996-7).

2.72. Българският образ на Шерлок Холмс. - Епископ-Константинови четения, № 2, Шумен, 1996. с. 139-146 и № 3, 1997.

2.73. “Черният роман” у нас. За някои явления и проблеми. - Библиотека, № 2-3, 1996, с. 88-94.

2.74. “История во кратце...” от йеросхимонах Спиридон и ранновъзрожденските представи за мястото на българите в световната цивилизация. - В: Йеросхимонах Спиридон и ранната възрожденска историография. Габрово, 1996, с. 22-28.

2.75. Типове преводна рецепция на проза. Българските интерпретации на белетристиката от епохата на Просвещението. - Език и литература, 1996, № 3-4, с. 83-89. (публ. 1997)

2.76. Дебатът религия - литература и възрожденската книжнина. - Литературна мисъл, 1995-96, № 2, с. 12-19. (публ. 07. 1997)

2.77. Отношението книга - художествена творба и проблема за литературната история на Българското възраждане. - Литературна мисъл, 1995-6, № 3. (публ. 1997).

2.78. Вестникарят Раковски. - В: Георги Раковски 175 г. от рождението му, април 1996.

2.79. Писателят далеч от дома. Предварителни размисли за българската възрожденска литература, създавана в емиграция. - Български език и литература, 1997, № 3-4, с. 2-5.

2.80. Васил Попович contra Вазов. “Направи си сам литература” не е от вчера или как и защо В. Попович “разглобява” Вазов. - Литературен вестник, № 31, 15-21. 10. 1997.

2.81. Един от първостроителите. Васил (Василаки) Попович (1833-1897). - Литературен форум, № 33, 28. 10 - 1. 11. 1987.

2.82. Писателските истерики не са от вчера или за една малко известна възрожденска драма и нейния автор (Приложение: В. Попович “Писателски истерики”) - Български месечник, 1997, № 1.

2.83. Българската словесност и очертаването на националното пространство. - Литературен форум, № 11, 24-30. 03. 1998.

2.84. Отношението религиозно - светско и възникването на новобългарската белетристика. (Наблюдения върху творчеството на Софроний Врачански) - Български език и литература, 1998, № 1.

2.85. Пак за Исус, Сократ и тенденциозната литература. - В: Човек и време. Сборник с научни изследвания в памет на Сабина Беляева. С.: 1997, с. 118-124 (публ. 1998).

2.86. Рационален подход към национализма? - Култура, № 28, 17 юли 1988. (И в: Новата публичност. Българските дебати 1998. Съст. Ив. Еленков. Фондация Отворено общество, 1999, с. 15-17.)

2.87. Българският книжовник от ХIХ далеч от дома. - Славянска филология. Т. 22. Доклади за ХII международен конгрес на славистите. Краков, 1998. С.: 1998. с. 257-264.

2.88. Приказката, митът и българската ранновъзрожденска повест. - Български език и литература, № 5-6, 1998, с. 10-16. (публ. 1999).

2.89. Центростремителни и центробежни сили във възрожденските литературни общности. - Балканистичен форум, 1997, № 3, с. 175-183. (публ. 1999)

2.90. Екзотични страдалци, разбойници и неверници. Българи в англоезичната словесност. - Библиотека, 1999, № 1, с. 59-65.

2.91. Похитената идентичност или митът за изгорените книги. - В: Език, литература, идентичност. С.: УИ Св. Климент Охридски, 1999, с. 41-58. (и в Литературен форум, № 18, 11-17 май 1999).

2.92. От философа към класика и популярния автор. Българският образ на френските романисти от ХVIII в. - Библиотека, 1999, № 3-4, с. 51-60.

2.93. Фикционално и документално в два неизвестни текста на Васил Попович. - Литературна мисъл, 1997-98, № 2 (публ. 1999), с. 25-32.

2.93. Критически стратегии в/към възрожденската литература. - Език и литература, 1998, № 5-6, с. 55-63.

2.94. Малцинствените общности в българската литература. Към постановката на проблема. - В: Литературата на малцинствата в България след Освобождението. Съст. М. Карабелова. С.: Карина М, 1999, с. 9-22.

2.95. България като “нещастна фамилия”. За един основополагащ сюжет в българската национална митология. - Език и литература, 1999, № 1, с. 135-145.

2.96. Един неочакван образ на Иречек. Разказът на В. Попович “Възпоминание за чуждите нрави в София. Дон Жуан”. - Homo bohemicus. Българо-чешка преводиада. № 3-4, 1999, с. 131-139.

2.97. Непретенциозният майстор от златните десетилетия. За рецепцията на Едгар Уолъс в България. - Литературен вестник, № 8, 1-7. 03. 2000. (и водещ на броя, посветен на криминалната литература).

2.98. Един опит за преосмисляне на миналото. Повестта “Беше” на В. Попович. - В: Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели и надежди. С.: УИ Св. Климент Охридски, 2000, с. 123-132.

2.99. L’image bulgare des romanciers française au XVIII siècle. - Dans: Interférences historiques, culturelles et littéraires entre la France et les pays d’Europe centrale et orientale (XIX et XXe siècles). Editions académique “Prof. Marin Drinov”, Sofia, 2000, p. 167-174.

2.100. Българският диаболизъм в европейски контекст. Ранните разкази на Вл. Полянов в светлината на спомените на писателя. - В: Езиците на европейската модерност. Български и словашки прочити. С.: Институт за литература, Издателски център Б. Пенев, С.: 2000, с. 70-81.

2.101-104. Даниел Дефо, Приключенски роман, Артър Конан Дойл, Литература на престъплението и мистерията. - В: Преводна рецепция на европейска литература в България. Английска литература. Съст. А. Шурбанов и В. Трендафилов. С.: Академично изд. Проф. М. Дринов, 2000, 73-81, 190-206, 279-287.

2.105. Типология на Своя и Другия в ранната българска национална митология. - Литературен форум, № 9, 24. 10.-30. 11. 2000.

2.106. Авторитети и пристрастия. Проблеми на критиката 1998/1999. - Литературен форум, № 13, 21-27. 11; № 14, 28. 11 - 4. 12; № 15, 5-11. 12. 2000.

2.107. The prose of European Enlightenment and the Bulgarian culture. - Études balkanique, № 2, 2000.

2.108. Един непозната гледна точка към българската литература от първите следосвобожденски десетилетия. Два текста от архива на Васил Попович. - В: Конструиране на традицията. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева. Съст. М. Кирова и Н. Чернокожев. С.: УИ Св. Климент Охридски, 2000, с. 166-172.

2.109. За проблематичността на академичното знание. - В: Университетът и младите на Балканите. Благоевград: 2000, с. 168-174.

2.110. Възрожденската литература като въобразен текст или парадоксите на една дефиниция. - Историческо бъдеще, № 1-2, 1999, с. 142-149 (публикувано 2001).

И в: Въобразените текстове на Българското възраждане. В чест на Стефана Таринска. Съст. (с. Д. Господинов). С.: Изд. център Б. Пенев, 2005, с. 17-31.

2.111. Между “научнопоучителното” и “забавното”. Преводачът Ст. С. Бобчев. - В: Стефан Савов Бобчев (185-1940) Живот и дейност. Юбилеен сборник. НБКМ, София, 1999, с. 163-171.

2.112. След заник слънце. Първите “постдиаболистични” романи на Владимир Полянов. - Критика, № 2-4, 2000, с. 48-53.

2.113. Идентичност и другост. Да мислим другото (кратка въвеждаща статийка към рубрика) - Литературна мисъл, № 1, 2000, с. 71-72.

2.114. Типология на Своя и Другия в ранната българска национална митология. - В: Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ век. С.: Кралица Маб, 2001, 9-24.

2.115. Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХIХ-ХХ век). Към постановката на проблема. - В: Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХIХ-ХХ век). С.: 2001, с. 5-53.

2.116. Криворазбраната цивилизаторка. За един епизод от живота на Клотилда Цветишич в София. - В: Тя на Балканите. Благоевград, 2001, с. 162-170.

2.117. Отвъд доброто и злото. Езикови бележки за националната идентичност и глобализацията. - Литературен форум, № 23, 12.06 - 18.06. 2001.

2.118. Високо, ниско и неосъществените им прочити. Случаят В. Попович. - В: Коментар, интерпретация, възможност за четене. С.: УИ Св. Климент Охридски, 2001.

2.119. Образи в авторитетно огледало. Стереотипите за Балканите в английската литература. - Литературна мисъл, № 2, 2000, с. 88-107.

2.120. Прочити и проблематизации. Балкански измерени на образите на своето и другото. – Литературен вестник, № 4, 30. 01 - 05. 02. 2002. Persuals and Problematisations. Balkan Dimensions of the Images of “Own” and “Other”. In: Études Balkaniques, 2002, No 1, рр. 144-149 (на английски).

2.121. Литература и национальная мифология. Болгарский казус. In: The National Idea as a Research Problem. Ed. J. Sujecka. Slawistyczny ośrodek wydawniczy. Warszawa, 2002, pp. 117-138.

2.122. The Myth of the Kidnapped Faith and The Bulgarian National Discourse. In: Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formování národního vĕdomí. Studie Slováckého Muzea. Uherské Hradištĕ 6/2001, рр. 73-77. (публикувано 2002)

2.123. Диалектика на традиционното и модерното. “Видрица” на поп Минчо Кънчев. - Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Секция Филология, Т. 39, кн. 1, 2001, с. 57-73.

2.124. Иван Вазов и Васил Попович. Из историята на едно забравено литературно съперничество. - В: Наследството Вазов. С.: Университетско изд. Св. Климент Охридски, 2002, с. 166-171.

2.125. Похитената вяра и българската национална митология. - Литературна мисъл, 2001, № 1-2, с. 55-86.

2. 126. Издателската съдба на възрожденските мемоари. - В: История на книгата - начин на живот. Сборник в чест на Ани Гергова. Съст. Кр. Даскалова. С.: ЛИК, 2002, с. 182-198.

2. 127. Затворническите мемоари. Казусът Светослав Миларов. - Във: Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Боян Биолчев. С.: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002, с. 278-285.

2.128. Литературните пристрастия на революционерите от “Миналото” на Стоян Заимов и българската национална митология. - В: Памет и дълг. При глаголемите на българската литература. Сборник по повод 60-годишнината на проф. Ив. Радев. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003, с. 174-185.

2.129. Диалектика на традиционното и модерното. “Видрица” на поп Минчо Кънчев. - В: Модерността вчера и днес. С.: Кралица Маб, 2003, с. 200-220.

2.130. Васил Попович и Христо Ботев - една неочаквана близост. - В: Разночетенията на текста. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Кирил Топалов. С.: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003, с. 71-79.

2.130. Въобразено и обусловено в типологиите, през които се мисли българската литература от ХІХ в. - Демократически преглед, № 51 (2003).

2.131. Проблематичност и напрежения в славянската идентичност. Константин Иречек и българите. - В: Славянска филология. Т. 23. С.: 2003, с. 208-220.

2.132. Диалектика на традиционното и модерното в българската национална митология. “Миналото” на Ст. Заимов. - В: Краят на модерността? Култура и критика. LiterNet, Варна, 2003, с. 10-27.

2.133. The Abducted Faith and Bulgarian National Mythology. - In: Études Balkaniques, 2003, № 2, рр. 103-133.

2.134. В търсене на българската национална митология. - В: Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев. Поредица “Нова българистика”, С.: НБУ, 2003, с. 27-50. (Публикувано 2004).

2.135. Трите вери през погледа на Софроний Врачански и проблемът за религиозната толерантност. - Във: Вечните страсти български. Почит към Тончо Жечев. С.: Изд. център Боян Пенев, Корпорация Развитие КДА, 2004, с. 22-32.

2.136. За една ранна проява на “глобализация”. Музикалните предпочитания на революционерите в “Миналото” на Ст. Заимов. - В: Да отгледаш смисъл. Сборник в чест на Радосвет Коларов. С.: Изд. център Боян Пенев, 2004, с. 214-221.

2.137. La perception de l’étranger. Le romancier français Auguste Maquet dans le débat public bulgare du milieu du XIXe siècle. Dans: L’Europe, la France, Les Balkans. Littératures balkaniques et literatures comparées. Textes réunis par: Roumiana L. Stantchéva, Alain Vuillemin. Éditions de l’Institut d’Études Balkanikues, Sofia, Artois Presses Université, Arras, 2004, pp. 103-109. (Études Balkaniques, 2003, № 3) (публикувано 2004).

2.138. Употреби на чуждото. Френският романист Огюст Маке в българския обществен дебат от средата на ХIХ век. – В: Идентичности. Отражения. Игри. Юбилеен сборник в чест на проф. Симеон Хаджикосев. Съст. Кл. Протохристова, А. Личева, О. Ковачев. Унив. изд. С.: Св. Климент Охридски, 2004, с. 330-344.

Също в: Критика, 2003, № 3-4, с. 11-18.

2.139. Преводни издания. - В: Българска книга. Енциклопедия. С.: Пенсофт, 2004, с. 359-361.

2.140. Парите в литературата. Повестта “Беше” на Васил Попович. – В: Пари, думи, памет. С.: Кралица Маб, 2004, с. 181-193.

2.141. Пародии на националистическата митология. – Литературна мисъл, 2004, № 1, с. 88-98.

2.142. Повествователят Софроний и диалога му със света (Наблюдения върху Втори видински сборник). - В: Софроний Врачански. Сборник изследвания. С.: Академично изд. Проф. М. Дринов, 2004, с. 103-122.

2.143. Митология на литературата за престъпления. Функции и употреби. – В: електронен сборник: Идеологията – начин на употреба // Култура и критика. Ч. IV: Идеологията: начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004-2005, http://liternet.bg/publish8/naretov/mitologia.htm. (12. 02. 2005.)

2.144. The Kidnapped Identity and the Myth of the Book Burning. In: Balkan Studies, vol. 42, Thessaloniki 2001 [2005], pp. 79-88.

2.145. Изковаването на мита Стоян войвода. - В: Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Иван Павлов. С.: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005, с. 438-449.

2.146. Що е оксидентализъм и има ли той почва у нас? Предварителни тезиси в търсене на литературните аспекти на проблема. – Литературна мисъл, 2005, № 1, с. 123-130.

2.147. Въобразената география на Османската империя в спомените на трима български революционери (Захари Стоянов, Стоян Заимов и Минчо Кънчев). – Slavia Meridionalis. Studia linguistica Slavica et Balcanica 5, Warszawa, 2005, p. 113-128.

2.148. Сръбските повести и разкази на Каравелов. – В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. Годишник. Т. 7. С.: Общобългарски комитет и Фондация Васил Левски, 2005, с. 56-63.

2.149. Two Greek “Figures” in the History of Monk Spyridon. - Études Balkaniques, 2005, № 4, p. 97-109. [публикувано 2006]

2.150. Митът за Стоян Войвода – една песен от Сборника на Братя Миладинови. – В: ХХХІІ Научна конференцjа на ХХХVІІІ меѓународен семинар за македонски jазик, литература и култура (Охрид, 15.VІІІ – 17. VІІІ 2005). Скопие: Универзитет „Св. Кирил и Методиj”, 2006, с. 15-34.

2.151. Митологиjа на новиот бугарски крими роман. – В: Реално/Имагинарно. Приредила J. Моjсова-Гушева. Скопje: Диjалог, 2006, с. 143-178.

2.152. Закон и морал. Добри Немиров в развитието на българската литература за престъпления. – В: Модерният наратив. Интертекстуални пресичания. Проблеми на българската литература през ХХ век. Сборник в чест на проф. Елка Константинова. С.: Век 21 – Прес, 2006, с. 45-50.

2.153. Оксидентализъм и образът на другия в българската литература. – В: Своj и туђ. Слика другог у балканским и средњоевропским књижевностима. Београд : Институт за књижевност и уметност, 2006, с. 117-128.

2. 154. Идентитетите и сликата на светот во современите бугарски хуманистички науки. Лични опсервации. – В: Балканска слика на светот. Зборник од меѓюнародната научна работилница одржана во Скопje на 5-6 декември 2005 година. Приредувач Катица Ќулавкова. Скопje : Македонска академиjя на науките и уметностите, 2006, с. 135-144.

2. 155. Георги Цанев и спора за романа “Слънцето угаснало” от Владимир Полянов. – Критика, 2006, № 1-2, с. 31-36.

2. 156. Славянско versus балканско. – In: Folia Philologca Macedono-Polonica. Tom 7. Dalecy i blisccy. Materiały VII Kolokwium Polsko-Macedońskego. Poznań: Wydawnictwo nawkowe Universytetu im Adama Mickewicza w Poznaniu, 2007, p. 181-190.

2. 157. Един неочакван образ на П. Р. Славейков. Как да се справим с него? - Литературна мисъл, кн. 2, 2006, с. 22–37.

2. 158. Идентичност и християнство – смисъл и (зло)употреби. – Литературен вестник, № 2, 17-23. 01. 2007.

2. 159. Един “неочакван” образ на П. Р. Славейков. Как да се справим с него? - Литературна мисъл, 2006, № 2, с. 22-41.

2. 160. М. Арнаудов и динамиката на българската литературна историография.- В: Академик Михаил Арнаудов – Ученият и творецът. Сборник с научни изследвания. Съст. Алб. Георгиева, В. Тончева, Р. Кунчева, В. Балевски. С.: Академично изд. Проф. М. Дринов, 2006, с. 176-189.

2. 161. Identity, Tradition and Values in the Ideas of Contemporary Bulgarian Humanities. Personal Observations. - In: Traditionnel, Identité, Modernité dans les cultures du Sud-Est Européen: La littérature, les arts et la vie intellectuelle au XX siècle. Sofia: Institut d’Études balkaniques; Arras: Pressus Université d’Artois, 2007, p. 201-206. (Études Balkaniques, 2007, № 2-3)

2. 162. Южните Балкани и Османската империя: Едно отхвърлено наследство - В: ХХХІІІ Научна конференцjа на ХХХІХ меѓународен семинар за македонски jазик, литература и култура, (Охрид, 28. VІІІ – 29. VІІІ 2006). Скопие: Универзитет „Св. Кирил и Методиj”, 2007, с. 193-203.

2. 163. Сюжетите на българската национална митология. – Slavia Meridionalis. Studia linguistica Slavica et Balcanica 7, Warszawa, 2007, p. 123-140.

2. 164. Националните митове и литературата. Българският случай: премълчани победи и героизирани поражения. - Книгите днес, № 3, 2007, с. 21-25.

2. 165. Славянско versus балканско. – В: Под знака на европейските културни диалози. В памет на проф. Б. Ничев. С.: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007, с. 62-71.

2. 166. Вулгарните романи. Литературата за престъпления и вятърът на промените. – Поглед, 29 окт. – 4 ноември 2007.

2. 167. Кафенета, кръчми, салони и ханове в българската литература от втората половина на ХІХ в. – В: Кафене „Европа”. Съст. Р. Заимова. С.: Дамян Яков, 2007, с. 60-65.

2. 168. National Mythology and its linguistic resources: the Bulgarian case. - In: A.-F. Chrisidis (ed). Γλωςςα, Κοινωνια, Ιςτορια: Τα Βαλκανια. Language, Society, History: The Balkans. Thessaloniki: Centre for Greek language, 2007, p. 347-358.

2. 169. The Rejected Legacy. – In: Detrez, R. & B. Segaert (eds.) Europe and the Historical Legacies in the Balkans. Brussels: P.I.E. Peter Lang, 2008, p. 69-79.

2. 170. „Икономиката на жените” в българската словесност от ХІХ век. Няколко славянски примера. - Във: Въпреки различията. Интеркултурни диалози на Балканите. С.: Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2008, с. 96-118.

2. 171. The Boundaries of the Bulgarian: Gazes from inside and outside: Z. Stoyanov and C. Jireček. – In: Sprawy Narodownościone. (Nationality Affairs) Seria nowa. R. 2007, z. 31. Territorialism and Identity. Ed. J. Sujecka. Poznań-Warsaw, 2007, p. 227-235.

2. 172. Ботев и поетическите опити на някои неговите предходници и съвременници (Георги Раковски, Димитър Великсин, Васил Попович и Кръстю Пишурка). - В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. Годишник. Т. 10. С.: Общобългарски комитет и Фондация Васил Левски, 2008, с. 98-113.

2. 173. Бугарскиот крими-роман на новото илjадолетие: На каде дува ветерот на промените? – Спектар (Скопие), год. 26, 2008, № 51, с. 69-80.

2. 174. Какво сравнява сравнителното литературознание? - В: ХL Научна конференцjа на ХХХІХ меѓународен семинар за македонски jазик, литература и култура, (Охрид, 13. VІІІ – 30. VІІІ 2007). Скопие: Универзитет „Св. Кирил и Методиj”, 2008, с. 263-273.

2. 175. Балканските народи и Османската империя: Едно отхвърлено наследство. - Литературна мисъл, 2008, № 1, с. 55-66.

2. 176. Българската емигрантска литература: поглед от дома. - http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=38&WorkID=16629&Level=1 (видяна 10 март 2009)

2. 177. Представата за Другия и ранната българска национална митология. - В: Цветан Тодоров – теоретик и хуманист. Съст. Ст. Атанасов, Р. Кунчева, М. Дачев. С.: Изд. Център Боян Пенев, 2009, с. 158-173.

2. 178. Przemilczane zwycięstva. – In: Przemilczenia w relacijach międzykulturowych. Redakcja naukowa Joanna Goszczyńska, Grażyna Szwat-Gyłabowa. Warszawa, Institut Slawisyki PAN, Institut Slawisyki Zachodnej i południowej Universytetu Warszawskego, Fundacija Slawistyczna, 2008, pp. 395-405.

2. 179. Непретенциозната проза на Асен Христофоров и проблемът за антитоталитарната литература. - Литературна мисъл, 2009, № 1, с. 27-50.

Също в: Антитоталитарната литература. Ред. колегия. В. Чернокожев, Б. Кунчев, Е. Сугарев. С.: Изд. център Б. Пенев, 2009, с. 73-99.

2. 180. Свое и чуждо във възрожденската драматургия. – Научни трудове. Т. 45, кн. 1. Филология. Пловдив: Университетско изд. Паисий Хилендарски, 2007, с. 208-231.

2. 181. Болград и възрожденският театър. Васил Попович. – В: Българите от Молдова и Украйна – език, литература, история, култура, образование. С.: Фенiкс, 2009, с. 167-174.

2.182. „Предпочитани” образи на миналото: Премълчани победи и трагични поражения. – В: Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник в чест на Румяна Дамянова. Съст. Н. Капралова и Д. Господинов. С.: Изток-Запад, 2009, с. 541-547.

2. 183. Рецепцията на елинската митология в популярната книжнина. Анастас Гранитски и Пандели Кисимов. - http://liternet.bg/publish8/naretov/recepciiata.htm (3 март 2009).

2. 184. Една мумия коментира Българското възраждане. Непозната адаптация на Едгар По от 1874 г. – Литературна мисъл, № 2, 2009, с. 65-76. [Приложение: Седянка с една мумия. Приказчица от Ив. Е. Гешов]

2. 185. Марин Дринов за етногенезиса на българите. За един забравен спор и неговите мотиви. – В: Сборник по случай 170-годишнината от рождението на проф. Марин Дринов. С.: АИ Проф. Марин Дринов, 2009, 105-113.

2. 186. Bulgarian Émigrés and Their Literature: a Gaze from Home. – In: Shoreless Bridges. South East European Writing in Diaspora. Agoston-Nikolova, Elka (Ed.) Amsterdam/New York, NY, 2010, Studies in Slavic Literature and Poetics (SSLP) volume 55, p. 65-81.

Също в: Balkanistica (University of Mississippi), vol 24, 2011, p. 1-23.

2. 187. Какво стои зад (желанието за) сравнение. – В: Голямото вписване или какво сравнява сравнителното литературознание. Съст. Р. Станчева. С.: Унив. изд. Св. Климент Охридски, Изд. център Боян Пенев, 2009, с. 34-43. (публ. 2010)

2. 188. Българските образи на Русо. – В: Природа и общество. Нови изследвания за Жан-Жак Русо. Състав. Р. Заимова и Н. Аретов, С.: Кралица Маб, 2010, с. 114-138.

2. 189. Преводите като проблем пред литературната история. Гледната точка на една „малка” литература. // Електронно списание LiterNet, 23.07.2010, № 7 (128)
http://liternet.bg/publish8/naretov/prevodite.htm

2. 199. Два образа на книгата от времето на Просвещението. “Двама братя” (1888-1889) от Илия Блъсков. – В: Просвета и промяна. Сборник в чест на чл. кор. ст. н. с. I ст. д.ист.н. Румяна Радкова и по случай 150-годишнината на Болградската гимназия. София: Институт за исторически изследвания при БАН, 2010, с. 50-59.

2. 191. Песни за народа, песни за душата. Предпочитания и целенасочени употреби от идеолозите на българския национализъм през ХІХ век. – Във: В търсене на българското: Мрежи на национална интимност (ХІХ – ХХ век). София: Институт за изследване на изкуствата, 2010, с. 127-158.

2. 192. Cartes mentales de l’Empire ottoman rédigées par des rebelles bulgares. – In : Études balkanique. Recherches interdisciplinaire sur les mondes hellénique et balkanique. Cahiers Pierre Bellon. La culture ottomane dans les Balkans. Volume dirige par R. Zaïmova. Paris, Association Pierre Belon 16 - 2009, pp. 127-142.

2. 193. От Лондон до Мацакурци през Белене: Пътят на писателя Асен Христофоров (Години на учение). - http://liternet.bg/publish8/naretov/asen-hristoforov.htm (10 дек. 2010)

2. 194. Впечатляващият дебют. 100 години от рождението на Ас. Христофоров. – Литературен вестник, № 42, 15-31 дек. 2010, с. 4-5.

2. 195. Поетите и техните „песни за душата”: един потиснат скандал (Петко Славейков, Иван Вазов и Светослав Миларов). – В: Литературният скандал. Скандалът като литература. Съст. Л. Липчева-Пранджева, И. Пелева. Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2010, с. 7-22.

2. 196. Forging the myth about Russia: Rayna, Bulgarian Princess. – In: Semantyka Rosji na Balłkanach. Colloquia Balkanica. Pod redakcią Jolanty Sujeckiej. Tom 1, Warszawa: Widawnictwo DiG, 2011, p. 69-89.

2. 197. Непознатите мацакурци. – Следва, № 24, 2011, с. 76-82.

2. 198. Orientalism, Occidentalism and the image of the Other in Balkan context. - Études balkaniques, 2010, № 4, p. 96-108. (публ. 2011).

Също в: Ориентализм / оксидентализм: языки культур и язык и их описания = Orientalism / Occidentalism: Languages of Cultures vs. Languages of Description : Collected Papers / Рос. ин-т культурологии ; ред.-сост.: Е. С. Штейнер. - М. : Совпадение, 2012.

2. 299. Translations as an object of literary scholarship: From the perspective of a ‘small’ literature In: Between Cultures and Texts: Itineraries in Translation History. Entre les cultures et les textes : itinéraires en histoire de la traduction. Edited by Antoine Chalvin, Anne Lange, Daniele Monticelli, with an Introduction by Theo Hermans. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2011, p. 67-76.

2. 200. Национализъм, емоции и идентичност: многопосочност на връзките. - Литературата, кн. 6, 2009, с. 274-294 (публ. 2011).

2. 201. Hellenic mythology: Usages and transformations in Bulgarian literature from early 19th century. – In: Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation. Edited by P. M. Kitromilides and Anna Tabaki. Athens: Institute for Neohellenic Research, National Hellenic Research Foundation, 2010, p. 211-225. (публ. 2011)

2. 202. Ориентализъм, оксидентализъм и образът на другия в балкански контекст. – В: Балканите. Модернизации, идентичности, идеи. С.: Институт за балканистика, 2011, с. 249-249.

2. 203. Скици и откровения. Литературното творчество на Асен Христофоров. – Литературна мисъл, 2011, № 1, с. 5-24.

2. 204. Гласове на миналото: факти и митове. – Във: Факти и мистификации в старите текстове. Съст. Б. Христова и Ел. Узунова. С.: Гутенберг, 2011 [публ. 2012], с. 23-46.

2. 205. Изковаването на мита за Русия. Райна българска княгиня. - http://liternet.bg/publish8/naretov/rusiia.htm

2. 206. Мислейки Възраждането, слушайки (за) Възраждането. - Балканистичен форум, 2, 2011, с. 61-67. (публ. 2012)

2. 207. Интердисциплинарен проект „Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. - Критика и хуманизъм, 2 (37), 2011. (публ. 2012).

2. 208. Един ранен превод на Лукиан и българската рецепция на елинската митология. – В: Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в Ново време. Сборник в памет на проф. Марин Жечев. С.: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011, с. 49-54. (публ. 2012).

2. 209. Страхът от маргиналност и проблемът за оксидентализма в балканските култури. – В: Маргиналното в на литературата. Съст. Рая Кунчева. С.: Институт за литература – БАН, 2012, с. 233-248.

2. 210. Чий е този град? Завладяването на Константинопол и проблематичното османско наследство в българската култура. - Slavia Merdionalis, № 11, 2011, р. 97-118. [публ. 2012]

2. 211. Самоков от XIX в. в един исторически роман („Ангария”, 1960 на Асен Христофоров). – В: Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото. Научни изследвания в чест на проф. Лилия Кирова. С.: Фабер, Институт по балканистика с център по тракология, 2012, с. 173-185.

2. 212. Емоции, идентичност, литература и национална митология: многопосочност на връзките. - първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. С.: Кралица Маб, 2012, с. 8-29.

2. 213. Места на паметта: дебатите и митовете. - първа радост е за мене. Емоционалното съдържание..., с. 240-253.

2. 214. Два иронични пътеписа: Асен Г. Христофоров и Джером К. Джером. - Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева. Пловдив: Контекст, 2012, с. 483-491.

2. 215. Общностите, към които (смятаме че) принадлежим. – Południowosłowiańskie sąsiedztwo. Slavistyka i komparatystyka dziasiaj. Pod redakcija B. Zielińskiego i E. Szpoelik. Poznan: Widawnictwo naukowe, 2012, p. 67-75.

2. 216. Enlightened Travelers and Reactions to Their Mental Maps. – Colloquia humanistica. The Continuity and Discuntinuity as a Research Problem. Vol. 1, Ed. Jolanta Sujecka, Warsaw: Institute of Slavic Studies, PAN, 212, p. 145-155.

2. 217. Завладяването на Константинопол като митичен сюжет. – В: Beati Possidenties. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн. Боряна Христова. С.: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 346-358.

2. 218. Образи на Русия в българската книжнина от XIX век и техния политически контекст. – В: Славяните: Общество, религия, култура. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов. С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2012, с. 83-92.

2. 219. Един задочен спор за Великата рилска пустиня. – В: С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл.-кор проф. Милена Цанева. С.: Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2012, с. 216-221. ISBN 978-954-8712-79-8 (публ. 2013).

2. 220. Писателят като читател и преводач: Асен Христофоров. – В: Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн. Светлозар Игов. Т. 2, С.: Б. Пенев, 2012, с. 186-198. (публ. 2013)

2. 221. Balkan variations of Orientalism and Occidentalism, September 1-3, 2011, Skopje-Ohrid, Republic of Macedonia.
No 3 (2012): Култура / Culture (Skopje) / https://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/103/89

2. 222. Асен Христофоров и английската литература. Рискът от свръхинтерпретация. – In: Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting. Essays in Honor of Alexander Shurbanov. Sofia, Sofia University Press, 2013, p. 210-224. ISBN 978-954-07-3500-9

2. 223. Fear and Desire: Foreign women in Bulgarian National Mythology. - In: Myths of the other in the Balkans. Representations, Social practices, Performances, e-book production: Paris Aslanidis, Thessalonica, 2013, p. 75-82. ISBN: 978-960-8096-05-9
http://www.balkanmyth.com/publications/95-myths-of-the-other-in-the-balkans.html.

2. 224. Къде е родината? Казусът Светослав Миларов. – В: Мигриращи култури и социални практики. Съст. Р. Станчева. С.: УИ Св. Климент Охридски и Изд. център Б. Пенев, 2013, с. 65-76. ISBN 978-954-073595-5; ISBN 978-954-8712-87-3

2. 225. Подриване и компромис: Белетристичните книги на Цветан Стоянов http://liternet.bg/publish8/naretov/cvetan-stoianov.htm (видяно 25 януари 2014).

2. 226. Многообразие на историческите митове: Български и балкански аспекти. – В: Пътища и пътеки на европеизма на Балканите. С.: Института по балканистика с Център по тракология, 2014, с. 65-84. ISBN 978-619-00-6

2. 227. Софроний Врачански и европейската култура: Предпочитания и желания на изследователител. – В: Софроний Врачански – книжовник и политик от Новото време. Съст. Пл. Митев и В. Рачева. С.: УИ Св. Климент Охридски, 2013 (публ. 2014), с. 165-180. ISBN 978-954-07-3645-7

2. 228. Literary Archives as a Source of Information on the Balkan Cultural Relations. The Case of Assen Christophorov. - Études balkaniques, 2014, № 1, 81-88. ISSN 0324-1645.

2. 229. Паметниците на културни фигури: функции и употреби. Достоевски - с мярка. – В: Достоевски: мисъл и образ. Алманах на българското общество „Достоевски”. Т. 1, С.: Изток-Запад, 2014, с. 265-270. ISSN 2367-5667

2. 230. Οριενταλισμός, οξιντενταλισμός και η εικόνα του Άλλου σε βαλκανικό πλαίσιο. – In: Λυμπερατοσ Κ. Ανδρεασ, (επιμ.), Τα Βαλκανια. Εκσυγχρονισμοσ, Ταυτοτητεσ, Ιδεεσ Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα, Ηρακλειο, 2014. ISBN-13: 978-960-524-437-8.

2. 231. The starting point of Bulgaria in national mythology. - Slavia meridionalis, Vol. 14 (2014). ISSN: 1233-6173

2. 232. Теория и практика на просвещенския брак: Случаят Л. Каравелов. - Електронно списание LiterNet, 15.12.2014, № 12 (181), ISSN 1312-2282 http://liternet.bg/publish8/naretov/karavelov.htm

2. 233. За една „христоцентрична” ревизия на колективната национална памет. – Литературен вестник, № 41-42, 17-31 дек. 2014.

2. 234. Още нещо за „алтернативата”: 9 септември в прозата на Ас. Христофоров. - В: 9 септември 1944: литература и политика. Състав. Пл. Дойнов. София: Кралица Маб, 2015, с. 300-314. ISBN 978-954-533-142-8.

2. 235. Началото на българското време. – Знанието като ценност, познанието като призвание. Юбилеен сборник в чест на проф. Пепка Бояджиева. София: Изток–Запад, 2015, 325-332. ISBN978-619-152-611-6.

2. 236. Литература, образование и оправдание. Още веднъж за Емануил Васкидович. - Електронно списание LiterNet, 12.05.2015, № 5 (186) http://liternet.bg/publish8/naretov/vaskigovich.htm

2. 237. Непреводимото и уникалното – поглед отстрани. - Литературен вестник, № 22, 10-16 юни 2015.

2. 238. Ricchi e Poveri: Images of Wealth and Poverty in Nineteenth-Century Bulgarian Literature. In: Wealth in the Ottoman and Post-Ottoman Balkans: A Socio-Economic History (Library of Ottoman Studies). Evg. Davidova (ed.) London & New York: I.B. Tauris, 2015. 277-247, ISBN-13: 978-1784534394

2. 230. Извън нормата: Още веднъж за делото на Юрдан Трифонов. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХ век. год. IIІ, 2015, брой 6, ISSN 1314-9067
http://abcdar.com/magazine/VI/Aretov_Trifonov_1314-9067_VI.pdf

Също в:Научна сесия 150 години от рождението на академик Юрдан Трифонов (1964-1949). Сборник доклади. Плевен, 2015, с. 10-22. ISBN: 978-954-397-037-7

2. 240. Още нещо за балканския човек. Елинската митология в българската предосвобожденска култура. – В: Разширяването на света. Изследвания в чест на Богдан Богданов. С.: НБУ, 2015, с. 311-320. ISSN 978-954-535-894-4.

2. 241. Потиснатите гласове в българската словесност от ХІХ в. - http://liternet.bg/publish8/naretov/vazov-velichkov-geshov.htm

2. 242. Три маргинални мемоара за борбите: Ив. Вазов, Ив. Е. Гешов, К. Величков. - Електронно списание LiterNet, 11.01.2016, № 1 (194) http://liternet.bg/publish8/naretov/vazov-velichkov-geshov.htm

2. 243. Георги Цанев и Ефрем Каранфилов в дневниците на Петър Динеков. – Библиотека, ХХІІІ (LXII), № 1, 2016, с. 105-113, ISSN 0861-847X.

2. 244. Russia in Bulgarian Literature before the Liberation (1878). Variations of the Images, Their Problematic Existence and Political Background. - Colloquia Balkanica, vol. 4. The Image of Russia in the Balkans, Warszawa 2016, 209-218.

2. 245. „Крива ли е съдбата?“ или преобръщането на познатото. – В: Сб. Българско Възраждане. Идеи. Личности. Съдби. Т. 16, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 192-199, ISBN 1311-1337. (Публ. 2016)

2. 246. Парадоксалната българска рецепция на Библията през епохата на Възраждането. - Slavia merdionalis, Vol. 16 (2016), 52-66, ISSN: 2392-2400.

2. 247. Накъде задуха вятърът на промените? Експлозията на популярните жанрове. – Език и литература, № 3-4, 2016, с. 43-73. ISSN 3224-1270 (публ. 2017)

2. 248. Обратната страна на „кризата“. – Книгоиздаване по време на криза. София: УИ Св. Климент Охридски, 2016, с. 65-71. ISBN 978-954-07-4148-2 (публ. 2017)

2. 249. Страхове и желания: Смесените бракове в българската литература от XIX век. - Трети международен конгрес по българистика, 23–26 май 2013 г. София: УИ Св. Климент Охридски, 2014 (публ. 2017), 140-149. ISBN 978-954-07-3860-4

2. 250. Дневникът на Чудомир и неговия контекст. - Електронно списание LiterNet, 14.05.2017, № 5 (210) http://liternet.bg/publish8/naretov/chudomir.htm

2. 251. Още веднъж за античното наследство. Рецепция, адаптация и апроприация през ХІХ в. – В: Динамика на културните процеси. Трансфер и памет. Съст. М. Божикова и К. Кюлявкова. София: БАН Проф. М. Дринов, 2017, с. 50-65.

2. 252. Един образ на Америка, видян от цариградския Робърт колеж (Според кореспонденцията на Ас. Христофоров). – В: Америките ни 2: САЩ като метафора на модерността. Българо-американски отражения (ХХ-ХХІ в.). Ред. Колегия Пл. Антов, Андр. Ташев, Ив. Христов. София: Изд. Център Боян Пенев, БАН, 2017, с. 298-306.

2. 253. Evolution and competition of the myths of origin: Bulgarian and Balkan aspects – Литературна мисъл, № 2, 2017, с. 20-35. ISSN (print) 0324-0495, ISSN (online) 1314-9237

2. 254. Българската литература от XIX век и проблема за смесените бракове. – Балкани, 6.2, 2017. с. 36-44. ISSN 1314-4103

2. 255. Представи за бедняка в българската литература от времето на Славейковци („Народен” и „Песен на паричката ми“). – В: Сборник с материали от конференции по време на Славейкови празници 2014-2017 г. В.Търново: Фабер, 2017. с. 33-39. ISBN 978-619-00-0676-3

2. 256. За един идеализиран отминал свят в модерната литература. – Балканистичен форум, ХХVІІ, № 1, 2018, с. 180-193. ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online)

257. Ероика, или още един изход от диаболизма. Случаят Вл. Полянов. – В: Гласовете на българския диаболизъм. София: Парадигма, 2018. с. 158-165. ISBN 9789543263400

258. Българското възраждане в литературноисторическите концепции на Иван Богданов. – Във: Воля за всеобхватност: Иван Богданов. Съст. М. Неделчев и Пл. Дойнов. София: Кралица Маб, Департамент Нова българистика, НБУ. 2018. с. 47-57. ISBN 978-954-533-170-1

259. Георги Гачев и българите. Кратки бележки по маргиналиите на една дебела книга. - https://aretov.queenmab.eu/%20archives/criticism/267-gachevand-the-bulgarians.html

260. Любен Каравелов и „чуждите“ жени: Казусът Жаба Крекетуша/ Екатерина Ценович. – Литературна мисъл, № 2, 2018, с. 65-77. ISSN (print) 0324-0495, ISSN (online) 1314-9237

2. 261. Западната граница на Ориента. – Дългият осемнадесети век. І Миналото на Балканите: Подходи и визуализации. – Българско общество за проучване на ХVІІІ в., 2018, с. 61-71. ISSN 2603-4492
https://www.dropbox.com/s/jdokwn8xtrk2bsh/Minaloto%20na%20Balkanite.%20Podhodi%20i%20vizualizatsii.%20Dulgiyat%2018%20vek%2C%20t.%201.pdf?dl=0

2. 262. Българската литература отвъд Калотина – Езиков свят, Orbis Linguarum, Т. 16, кн. 2, с. 105-111. ISSN 1312-0484. (окт. 2018)

2. 263. Романът „Ангария“ на Асен Христофоров: Източници и идеи. – В: Асен Христофоров. Избрани съчинения. Т. 4. Съст. Н. Аретов. София: Кралица Маб, 2018. с. 483-495. ISBN 978-954-533-172-5.

2. 264. Годеник и разбойници (Един епизод от живота на Ив. Найденов от 1866 г.) – LiterNet, 22.01.2019, № 1 (230). ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish8/naretov/ivan-naidenov.htm

2. 265. Преводачи и писатели: опит за типология. // Литературата: Удоволствия и предизвикателства. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Кирова. Съст. Б. Пенчев, Н. Папучиев, Н. Стоичкова, Биляна Борисова, К. Йорданова, Н. Стоянова, С. Данова. С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 423-435. ISBN 978-954-07-4573-2 (Публ. 2019)

2. 266. Между конфликтите и сътрудничеството. Иван Найденов и Петко Р. Славейков. – Исторически преглед, г. LXXIV, 2018, кн. 2, с. 35-64 (публ. 2019) ISSN 0323-9748

2. 267. Западните граници на Ориента – Литературен вестник, № 8, 27. февр. – 5. март 2019. ISSN 1310–9561

2. 268. Чудомир и другите. „Столичанинът“ Райко Алексиев и „провинциалистът“ Чудомир. – В: Чудомир с перо и художническа четка или отново за границата между живописта и поезията. Ред. колегия Н. Георгиев, Н. Аретов, Пл. Шуликов, Д. Матова. В. Търново, Абагар, 2019. с. 27-46, ISBN 978-619-168-224-9.

2. 269. Формування й модифікація бачення революції та війни: болгарський аспект. // Слово і Час. 2019, No 4, 15-21, ISSN 0236-1477.

2. 270. Христо Ботев и „чуждите“ жени: Казусът Жаба Крекетуша/ Екатерина Ценович. // Ботев и българската литературa. Нови изследвания. Съст. и ред. Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. Варна: LiterNet, 2018-2019. // https://liternet.bg/publish8/naretov/botev.htm

2. 271. Георги Гачев: От „закъсняло-ускорено развитие“ към националните образи на света. // Литературна мисъл, № 1, 2019, с. 34-47. ISSN 0324-0495

2. 272. И снова о многообразии образов России в болгарской книжности XIX в. – В: Болгария и Россия (XVIII — XXI вв.). Стереотипы: возникновение, бытование, разрушение. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019, с. 39-53. ISBN 978-5-7576-0427-5, DOI:10.31168/0427-5

2. 273. West Border of the Orient. - In: Beyond the Borders. Proceedings of the 10th Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars. Sofia, June 27-29, 2016. Sofia: Prof. M. Drinov Pbl. of BAS, 2019, p. 13-20. ISBN 978-954-322-971-0

2. 274. Café, tavernes, salons et caravansérails dans la littérature bulgare. – In : Café Europe. Sofia : Institut d’Études balkanique & Faber, 2019, pp. 56-62. ISBN 978-619-7179-09-5

2. 275. History of Literature Here and Now. Experience and Doubts. - Bulgarian historical review, 41, 2018, No 3-4, 75-83. ISSN: 0204-8906

2. 276. Годеник и разбойници. (Един епизод от живота на Ив. Найденов от 1866 г.) – Балкани, № 9, 2019, с. 57-62. ISSN: 1314-4103

2. 277. Български емигранти в Одеса (70-те и 80-те години на ХІХ в.): Случаят Светослав Миларов. – В: България и Украйна – култура на преломите (XIX–XXI век). Сборник с научни изследвания. София: ИЦ „Боян Пенев“, 2019, с. 49- 61, ISBN 978-619-7372-23-6

2. 278. Непознатите мацакурци на Асен Христофоров. - Дяло, Х-ХХI в. год. VII, 2019, брой 15; ISSN 1314-9067

2. 279. An attractive enemy: the conquest of Constantinople in Bulgarian imagery. - Études balkaniques, 2019, № 4. 684-695 ISSN: 2534-8574 (публ. 2020)

2. 280. Две „заточения“ от 1877 г. (Иван Найденов и д-р Христо Стамболски). - В: Култура на пътуването в европейския югоизток. София: Институт по балканистика с център по тракология, 2020. 165-179, ISBN: 978-619-7179-13-2

2. 281. Един незабелязан поет – Михаил Маджаров. -  Дзяло, е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век, год. VIII, 2020, брой 16, ISSN 1314-9067

2. 282. На какви езици говорят и пишат просветителите? Периодични издания в многоезична среда: Случаят „Шутош“ (1873-1874) - Colloquia Comparativa Litterarum, Vol 6, No 1 (2020), ISSN: 2367-7716,  (01. 06. 2020)

2. 283.Сръбската маска на Борьо Зевзека. - Годишник на АКСЛит, Т. 9, 2020, https://calic.balkansbg.eu/conferens/bulgarian-literature-as-world/136-serbian-mask-of-boryo-zevzeka.html (4 юни 2020)

2. 284. Историята на едно обвинение в некоректност. – Между кориците и извън тях. Доклади от Академични четения, посветени на проф. д-р Алберт Бенбасат. София: УИ Св. Климент Охридски, 2020, с. 69-79. ISBN 978-954-07-4896-2.

2. 285. Чудомир и Сава Злъчкин. Раздалечаване. – В: Чудомир между противоречията, Велико Търново: Абагар, 2020, 7-22. ISBN 978-954-

2. 286. Βουλγαρικός Επαναστατισμός του 19ου αιώνα ως Όχημα για την Πολιτική Απελευθέρωση του Έθνους: οι ευρωπαϊκές του διαστάσεις και οι πολεμικές του εκδοχές. - Πολεμοσ και Επανασταση στα Οθωμανικα Βαλκανια (18ος-20ός αι.). Εκδότης Επίκεντρ, 2019 (2020) ISBN 9789604589289

2. 287. Петко Славейков и „Шутош“. Няколко неавторизирани творби и отношението им към опозицията „Изток – Запад“. – Сборник с материали от конференции, проведени по време на Славейкови празници 2018–2019. В. Търново: Фабер, 2020, с. 53-62, ISBN: 978-619-00-1147-7.

2. 288. Един от младите хулители: Петко Славейков и Светослав Миланов. - Сборник с материали от конференции, проведени по време на Славейкови празници 2018–2019. В. Търново: Фабер, 2020, с. 142-149, ISBN: 978-619-00-1147-7.

2. 289. Дългият път към законността на новото време. – Литературата – смисъл, страст и съдба. Юбилеен сборник в чест на професор Милена Цанева. София: УИ Св. Климент Охридски, 2020. 128-136. ISBN 978-954-07-4951-8.

2. 290. Dreaming Constantinople: An alternative version of Petko Todorov and Nikolay Raynov. - Études balkaniques, 2020, № 2. 228-240. ISSN: 0324-1645.

2. 291. Мари Врина-Николов на 60 години. – Българистика, 2020, № 40, с. 99-102. ISSN: 1311-8544

2. 292. Двама млади „барабанисти“: Борю Завзека и Чудомир. - Литературна мисъл, г. 63, № 2, 2020, 49-74, ISSN: 0324-0495 

2. 293. За един разрешен опиат в романа на Уилям Голдинг „Морски обреди“. - Литературна мисъл, г. 63, № 3, 2020, 114-126, ISSN: 0324-0495

2. 294. Стратегии и странични въздействия или Кучето скача според тоягата. - В: Преводът между конюнктурата и мисията. Съст. Й. Найденова и Г. Цанков. София: Изд. център Б. Пенев, 2020, 85-90. ISBN: 978-619-7372-26-7. 

2. 295. Три маргинални мемоара за борбите. - В: Иван Вазов и Константин Величков - във/отвъд Христоматията. Съст. Б. Дакова. София: Изд. център Б. Пенев, 2020, 64-72. ISBN: 978-619-7372-27-4. 

2. 296. Съвременниците на борбата за независима българска църква – за какво всъщност говорят те (Никола Сапунов и Иван Найдденов). - Slavia Meridionalis 20, 2020, Article No.: 2131, DOI: 10.11649/sm.2131, ISSN: 2392-2400.

2. 297. Traducteurs et écrivains : essai de typologie. - Association Pierre Belon | « Études Balkaniques » 2019/1 n° 23 | pages 321 à 335, ISSN 1260-2116 (публикувано 2020).

2. 298. Чудомир и другите: Райко Алексиев и Сава Жлъчкин. - Българистични четения – Сегед 2019. Международна научна конференция – Сегед, Унгария, 13-14 юни 2019, 281-294. ISBN 978-963-315-424-3 (публикувано 2021)

2. 299. Потиснати гласове в българската литература. – Литературата, XIV (2020), кн. 25, с. 143-170. ISSN 2603-5340 (публикувано 2021)

2. 300. Град и село - напрежението между два идеологически полюса в едно семейство (Рашко и Илия Блъскови). – В: Литературната периферия: памет и употреби. София: УИ Св. Климент Охридски, 2020 (публ. 2021). с. 171-176. ISBN: 978-954-07-5115-3

2. 301. Непубликуваните фикционални текстове (Васил Попович и Асен Христофоров) - Poznańskie studia slawistyczne, PSS NR 19/2020, с.149-168, ISSN 2084-3011, DOI: 10.14746/pss.2020.19.7 (публ. 2021), (видяно 2 март 2021) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/27129

2. 302. Отсъствието на непознатата красавица. – В: Странстващи идеи по пътищата на хуманитаристиката. Изследвания по фолклористика, културна антропология и славистика в чест на доц. д-р Катя Михайлова. Т. 1, София: БАН, 2020 (публ. 2021), с. 285-294. ISBN 978-619-245-034-2

2. 303. Завладяването на Търново като митичен сюжет. - Литературна мисъл, г. 64, 1, 2021, с. 123-143. ISSN: 0324-0495

2. 304. Чудомир и Борю Зевзека. Още едно раздалечаване. – В: Нашенци, век по-късно, все така живи. Ред. колегия: Н. Аретов, Д. Матова, В. Бонева. В. Търново: Абагар, 2021, с. 7-36. ISBN: 978-619-168-286-3

2. 305. „Горски пътник“ на Раковски. Поезия и истина. Г. С. Раковски – Дневник за движението на четата (18 юни – 8 август 1854 г.) – Култура, г. LXV, № 4, апрел 2021, с. 9-18. ISSN:0861-1408.

2. 306. Littérature bulgare écrite à l’étranger. In: La vie de l’esprit en Europe Centrale et Orientale depuis 1945. Paris: Les éditions du Cerf, 2021. 305-307. ISBN 978-2-204-14319-6

2. 307. Прозата на Христо Ботев. – В: Христо Ботев. Избрана публицистика. Съст. Н. Аретов. София: Българска история, 2021, с. 7-20. ISBN: 978-619-7496-81-9.

2. 308. Младият литератор С. С. Бобчев. Прозаични опити. – Дзяло, год. IX, 2021, брой 19, ISSN 1314-9067 (видян 11 юни 2021) http://www.abcdar.com/magazine/XIX/Dzl_2021_br19_05_Nikolai_Aretov_S_S_Bobchev.pdf

2. 309. Първите два български превода на По и техният контекст. - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Научни трудове, том 57, кн. 1, Сб. Б, 2019, – Филология, 173-188, ISSN 0861-279X (публ. 2021)
https://lib.uni-plovdiv.net/handle/123456789/776/browse?type=author&value=Aretov%2C+Nikola%D1%83

2. 310. Образи на богатството и бедността в българската книжнина през ХІХ в. - Време и приемственост. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Юлия Николова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2021, с. 125-134. ISBN 978-619-202-679-0

2. 311. Недялка (Неделя) Каблешкова-Върбенова (1893-1975). За авторката на „Фасади“. Разпокъсани спомени (с. 381-385). „Фасади. Непретенциозен роман“ (с. 391-493). – В: От сянката на историята: Жените в българското общество и култура. Т. 2. Извори за историята на жените: Дневници, спомени, писма, белетристика. Съст. Кр. Даскалова, Ж. Назълска, Р. Зошкова. София: УИ Св. Климент Охридски, 2021. ISBN978-954-07-5180-1

2. 312. Чудомир и Другите: Райко Алексиев и Сава Злъчкин. – Портал Култура  (видяно 21 октомври 2021)

2. 313. Няколко пародийни истории на България (Райко Алексиев, Христо Бръзицов, Асен Христофоров, Георги Константинов, Николай Генчев). – Литературна мисъл, 64, 2021, № 3, 66-82. ISSN: 0324-0495

2. 314. (Авто)биографичните маски на хумористите (списание „Барабан”). - Писането за себе си и неговите жанрове (Писма, дневници и други форми на автобиографичния разказ в европейската писмена практика (XVIII – XX век). 2022, ISBN: 978-619-7372-41-0

2. 315. Блянът по Константинопол. Една алтернативна версия на П. Ю. Тодоров и Н. Райнов. – В: Градът на Балканите: пространства, образи, памет. Съст. Р. Прешленова. София: ИБЦТ–БАН, 2021, с. 727-740. ISBN 978-619-7179-25-5.

2. 316. Три пародийни погледа към Древна България: Георги Константинов, Румен Даскалов, Алек Попов. – Дзяло, е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век, Х, 2022, брой 7. ISSN 1314-9067

2. 317. Една любов на Миларов (Непубликувани негови писма до Луиза Лешнер) – Дзяло, е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век, Х, 2022, брой 23. ISSN 1314-9067
http://www.abcdar.com/magazine/XXIII/Dzl_2022_br23_03_Nikolai_Aretov-Edna_lubov_na_Milarov.pdf

2. 318. Два погледа към миналото: Pleasantville и „Времеубежище“ - Годишник на АКСЛит, Т. 10, 2022, ISSN 2603-5332
https://calic-bg.eu/conferens/vice-versa/144-dva-pogleda-kam-minaloto-pleasantville-i-vremeubezhishte.html, (13 юни 2022)

2. 319. „Алтернативният канон“ опит за проблематизиране. – Портал Култура
https://kultura.bg/web/%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd/ (27 юли 2022)

2. 320. Отсъствието на бляна по невидяна красавица в българската литература от ХІХ век. – В: Cetinjski filološki dani III Zbornik radova s naučnoga skupa održanog na Cetinju 2. i 3. septembra 2021. Cetinje: FCJK, 2022, 19-29. ISBN 978-9940-40-076-7

2. 320. Морал и идеология. Петко Славейков и „Ловчанскийт владика…“ – Литературна мисъл, 65, № 3, 2022, с. 3-16. ISSN: 0324-0495

2. 321. Една незабелязана пародийна история („Антиистория славянобългарска“ (1991) на Георги Константинов. – В: Литературни форми на границата между документално и художествено. София: УИ Св. Климент Охридски, 2022, с. 254-262. ISSN: 978-954-07-5568-7

2. 322. Емоции, идентичности и образи на другия. – Любословие, бр. 22, 2022, 9-25, ISSN 1314-6033, https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/lyuboslovie/2022/Luboslovie22_Vic-9-25-aretov.pdf

2. 323. Алтернативната литература. Първо приближаване. – В: Персоналистът: Михаил Неделчев. София: Кралица Маб и Департамент Нова българистика, НБУ, 2022. с. 188-198. ISBN: 978-954-533-206-7

2. 323. Две „кървави“ сватби, книжнината, държавата. - В: Дългият осемнадесети век 5. Хартиени революции. Ръкописните и печатни издания като идеологически инструм. София: Българско общество за проучване на осемнадесети век, 2022 (публ. 2023), 176-187. ISBN 978-619-91614-4-9
https://bulgc18.com/?page_id=1126

2. 324. Подриване и компромис: белетристичните книги на Цветан Стоянов. - В: Естетика и съпротива: Димитър Аврамов, Атанас Натев, Цветан Стоянов. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2022 (публ. 2023), с. 101-115. ISBN: 978-954-07-5552-6

2. 325. Благопристойният Чудомир на фона на еротичните рисунки на съвременниците му Илия Бешков, Стоян Венев и други. – В: Под шарената черга. Чудомир рисува и разказва. Ред. колегия Н. Аретов, В. Бонева, Д. Матова. В. Търново: Абагар, 2023, с. 35-52. ISBN: 978-619-168-327-7

2. 326. Началото на българското време. - Bulgarica (München), (AVM – Akademische Verlagsgemeinschaft München), 5, 2023, 219-227; ISSN 2567-7586; ISBN (Print) 978-3-95477-151-6

2. 327. Преводите на „страховити“ творби от средата на ХІХ век. - Studia litteraria Serdicensia, 4, 2023, 139-150, ISSN 1312-238X
https://studialiteraria.eu/bg/archive/year-2023/issue-4/prevodite-na-strakhoviti-tvorbi-ot-sredata-na-khikh-vek

2. 328. Изграждане и промени на представите за революция и война: Българският случай. - В: неМИРНА књижевност, култура, идеологија. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2023. с. 449-460. ISBN 978-86-7095-303-1.

2. 329. Алтернативната литература. Второ приближение. // Литературна мисъл, 2023, № 3. с. 36-69. 0324-0495

2. 330. Пътеките на сатирата. Петко Славейков и „Ловчанския владика…“ – Сборник с материали от конференции, проведени по време на Славейкови празници 2020-2022 г. В. Търново: Фабер, 2023, с. 28-41. ISBN: 978-619-00-1670-0

2. 331. Одеският литературен кръг от 40-те години на ХІХ век и след това (Д. Чинтулов, В. Друмев, Св. Миларов). – В: Будителският ХІХ век. В. Търново: Фабер, 2023. с. 35-54. ISBN: 978-619-00-1679-3

2. 332. Едно кратко бягство: Чудомир и „Жило“. - Чудомир – познатият непознат. В. Търново: Абагар, 2024, с.7-24. ISBN: 978- 619-168-358-1

2. 333. Паисий, Софроний и началото на литературното повествование. – Във: В началото бе „Историята“. Сборник с материали от националната научна конференция, организирана по повод 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История славянобългарска“ Банско, 26 май 2022. София: БАН, 2023, 32-41 ISBN 978-619-245-334-3

2. 334. Поезия и истина. Вазовите любови в стихове и документи. - В: Белетристиката в архивите. Подборът на факти и документи в научното изследване. София: ИЦ Б. Пенев, 2024, ISBN: 978-619-7372-84-7, с. 17-36.

2. 335. Как е направено „Времеубежище“ на Господинов. - Литературна мисъл, г. 67 (LXVII), 1, 2024, ISSN: 0324-0495, 52-56

2. 336. Обломовска „леност“ в една комедия от 1870 г. (В. Попович. „Наяве и насъне все то или Списателски истерики“) https://bglitertech.com/aretov-popovich/

 

 

2.2. Рецензии и критически обзори

2.2.1. За научни трудове:

2.2.1.1. За литературните жанрове през Възраждането. - Литературна мисъл, 1980, № 1.

2.2.1.2. Ив. Радев. Българска възрожденска литература. - Литературна мисъл, 1980, № 10.

2.2.1.3. Е. Георгиев. Люлка на старата и новата българска литература. - Читалище, 1981, № 10.

2.2.1.4. В. Жирмунский. Сравнительное литературоведение. - Литературна мисъл, 1982, № 2.

2.2.1.5. Театърът започна в читалището (Ст. Каракостов. Българският театър...). - Читалище, 1983, № 3. (подп. Н. Добринов)

2.2.1.6. В миналото и днес (Д. Леков). - Читалище, 1983, № 4.

2.2.1.7. В. Божинов. Българската просвета в Македония и Одринска Тракия. - Читалище, 1983, № 10.

2.2.1.8. Защитени пристрастия. (Ив. Сестримски. “Нешо Бончев”). - Читалище, 1983, № 8.

2.2.1.9. Ил. Конев. Българското възраждане и Просвещение. - Литературна мисъл, 1984, № 1.

2.2.1.10. Майстори на превода. - Литературна мисъл, 1984, № 10.

2.2.1. 11.Необикновено пътешествие в света на романа (Б. Райнов. Тайната). - Литературна мисъл, 1985, № 7.

2.2.1.12. Гражданската добродетел на оптимиста (Ив. Хаджийски. Гражданска смърт или безсмъртие). - Читалище, 1986, № 6.

2.2.1.13. Критик, читател, общество (М. Цанева. Поет и общество). - Пламък, 1986, № 12.

2.2.1.14. Българският образ на Шекспир (С. Хаджикосев. Шекспир). - Читалище, 1986, № 12.

2.2.1.15. Нови книги за литературата на Българското възраждане. - Литературна история, 1987, № 17. (съвместно с К. Станева).

2.2.1.16. Размисли за една поредица (Учители-будители. Д. Леков “Р. Колесов”, П. Асенов. “Неофит Рилски”, Ат. Петкова “Ботьо Петков”, Хр. Ботушаров “Н. Живков”). - Учителско дело, № 14, 1987.

2.2.1.17. Начинателят и днешния ден (Я. Буркхарт. Култура и изкуство на ренесанса в Италия. Прев. Х. Костова). - Народна култура, № 7, 13. 02. 1987.

2.2.1.18. Литературознанието като съдба и човешка страст (Ю. Ман. Диалектика художественного произведения). - Факел, 1988, № 1.

2.2.1.19. А. Алексиева. Преводната проза от гръцки през Възраждането. - Литературна мисъл, 1988, № 3.

2.2.1.20. Актуалността на Б. Айхенбаум. (Б. Эйхенбаум. О литературе). - Факел, 1988, № 3.

2.2.1.21. The Literature of Crime and Detection. An Illustrated History from Antiquity to the Present by W. Woeller and B. Cassiday. - Литературна мисъл, 1989, № 3.

2.2.1.22. Н. Генчев. Българската култура. ХV- ХIХ в.; Б. Богданов. История на старогръцката култура. Теоретичен поглед. - Литературна мисъл, 1989, № 10.

2.2.1.23. Субективизмът като предимство (Ив. Радославов. Българската литература. 1880-1930). - Култура, № 42, 15. 11. 1993.

2.2.1.24. Изследвания на ХVIII век. Обект, методи и институции. - Литературен форум, Книжен свят, № 19, 18. 05. 1999.

2.2.1.24. Скици от Дъблин. - Култура, № 35, 03. 09. 1999 (с Р. Заимова).

2.2.1.25. Националната идея като научен проблем. - Литературен форум, № 16, 12-18. 12. 2000.

2.2.1.26. Диалог на идеи (Symposion или античност и хуманитарстика Изследвания в чест на проф. Б. Богданов). - Литературен форум, № 8, 27. 02. - 05. 03. 2001.

2.2.1.27. Достойно присъствие (К. Кузмова-Зографова. Чавдар Мутафов. Възкресението на дилетанта). - Литературен форум, № 26, 03. 07. - 09. 07. 2001.

2.2.1.28. Българската култура и “духът” на Средиземноморието. - Литературна мисъл, 2002, № 1.

2.2.1.29. Обектите на просветения смях. - Литературна мисъл, 2004, № 1, с. 47-48.

2.2.1.30. Грехът на просвещението или моми англичанки и отглеждането на домашни любимци. Е-епистолария. [Интервю с Л. Улф] - Литературен вестник, № 3, 26. 01 – 01. 02. 2005.

2.2.1.31. Оксиденталистки страхове и комплекси или един плодотворен провал. – Литературна мисъл, 2005, № 1, с. 5-6.

2.2.1.32. Nikolay Aretov on the Conference on Occidentaism as a Fruitful Failure. – Centre for Advanced Studies in Sofia, (Newsletter.) 1, 2005, p. 19.

2.2.1.33. Оксидентализмът или (тенденциозните) „източни” представи за „Запада”. – Българистика, № 10, 2005, с. 59-62.

2.2.1.34. България. Поглед отвън (Raymond Detrez, Historical Dictionary of Bulgaria. Second Edition. Historical Dictionaries, No. 46. The Scarecrow Press, Inc. Laham, Maryland. Toronto. Oxford. 2006. 638 p.) – Литературен вестник, № 33, 18-14. 10. 2006.

2.2.1.35. ЕС и историческите наследства на Балканите. – Литературен вестник, № 8, 28.02 - 6. 03. 2007.

2.2.1.36. Lucian Boia, History and Myth in Romanian Consciousness. Budapest : Central European University Press, 2001, 286 p. – Исторически преглед, № 5-6, 2006, с. 198-202.
(На английски език) - Études Balkaniques, 2007, № 1, p. 161-4.

2.2.1.37. За книгите и хората, които ги издават и четат (Алберт Бенбасат. По въпроса за книгата. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008.) // Култура, № 41, 28 ноември 2008, с. 5.

2.2.1.38. Паметта за поражението - травма или героизъм. (Иванова, Евгения. Изобретяване на памет и забрава. „Падналото царство” и „Последния владетел” в националната памет на сърби и българи. С.: Нов български университет, 2009.) – Литературен вестник, № 5, 10-16. 02. 2010.

2.2.1.39. Някъде между Аркадия и замъка на Дракула (Гергана Дончева. Образът на Балканите в балкански и западни филми: Стратегии на представяне. В. Търново: Фабер, 2010.) – Литературен вестник, № 34, 27.10 - 2. 11. 2010.

2.2.1.40. Респектираща монография за масовата книга. (А. Бенбасат, Банкноти и мечти между кориците. Масова книга и масово книгоиздаване, Сиела, 2011). - lira.bg

2.2.1.41. Европа: страхове и копнежи (Петров, П. Гел, К., Добрева, Д., Рот, Кл., Волф, Г. Нашата Европа. Български представи за своето и чуждото 1870-1945. С.: Сиела, 2011.) – Литературен вестник, № 31, 12-81. 10. 2011.

2.2.1.42. Изобретяването на един модел за нация (Шломо Занд. Изобретяването на еврейския народ. Прев. Росен Люцканов. С.: БГкнига, 2011). – Литературен вестник, № 39-40, 12-81. 12. 2011.

2.2.1.43. Василис Марагос. Паисий Хилендарски и Софроний Врачански. От православна идеология към изграждане на българска идентичност. Прев. К. Топалов. София: УИ Св. Климент Охридски, 2012. София: УИ Св. Климент Охридски, 2012. - Зѣлѡ. Сайт за хуманитаристика и извори.

2.2.1.44. Раймонд Детрез на 65 години. – Българистика, № 26, 2013, с. 71-75. ISSN 1311-8544.

2.2.1.45. Погледи отвън. – Литературна мисъл, № 1-2, 2012, с. 5-6, ISSN 0324-0495 (публ. 2013).

2.2.1.46. Vasilis Maragos. Paisius of Hilendar and Sophronius of Vratsa: From Orthodox Ideology to the Construction of Bulgarian Identity. - In: Études balkaniques, 4, 2012, p. 169-173. (Rec.)

2.2.1.47. Jean-Jacques Rousseau in Bulgaria. Elements of bibliography. - In: Études balkaniques, 1, 2013, pp. 131-137. ISSN: 0324-1645 (Публ. 2014, с Р. Заимова)

2.2.1.48. Българският ХХ век. Колективна памет и национална идентичност. Съст. Ана Лулева. София: Гутенберг, 2013. – Литературна мисъл, № 1, 2015, с. 138-142. ISSN 1311-8544.

2.2.1.49. Нов поглед към авторитетното огледало (Кр. Димитрова, Ефирни песни и тайни служби. Образът на България в британската американската и англоканадската преса през периода 1980-2000 г., София: Колибри, 2015. – Море, 2, 2015, с. 200.

2.2.1.50. Жените в протестантските мисии и модернизацията на Балканите. Barbara Reeves-Ellington, Domestic Frontiers. Gender, Reform, and American Interventions in the Ottoman Balkans and the Near East. Amherst and Boston: University of Massachusetts Press, 2013, 214 р. –

2.2.1.51. Две ценни изследвания на преводите от английски. – Библиотека, ХХІІ (LXI), № 4, 2015, с. 118-122. ISSN 0861-847X.

2.2.1.52. Women in the Protestant Missions and Modernisation in the Balkans (Barbara Reeves-Ellington, Domestic Frontiers. Gender, Reform, and American Interventions in the Ottoman Balkans and the Near East. Amherst and Boston: University of Massachusetts Press, 2013, 214 р.) - Études balkaniques, LІ, 2015 № 2, 124-127. ISSN 0324-1645

2.2.1.53. Как европейците мислят нациите? Отговаря културната история и имагинистиката. Joep Leerssen, National Thought in Europe. A Cultural History. 2 ed. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008. – Литературна мисъл, LIX, № 2, 2015. 123-128, ISSN 0324-0495 (публ. 2016)

2.2.1.54. Stephen Greenblatt. The Swerve: How the World Became Modern. New York: W. W. Norton. 2011. – Литературна мисъл, LIX, № 3, 2015. 148-151, ISSN 0324-0495 (публ. 2016)

2.2.1.55. Ирен Иванчева, Гласове на жени в българската поезия. Аспекти на междутекстовост (от средата на XIX до 40-те години на XX век). София, Просвета, 2015. - Дзяло, е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век, IV, 2016, брой 7.

2.2.1.56. Преплетените истории на Балканите. - Литературна мисъл, LIX, № 2, 2016, 150-154 (публ. 2017)

2.2.1.57. Георги Марков и другите. Редакторът представя (Инна Пелева. „Георги Марков. Снимки с познати”. София: Кралица Маб, 2017.). - Култура - Брой 42 (2922), 08 декември 2017. ISSN 0861-1408

2.2.1.58. Преплетените истории на Балканите - Литературна мисъл, 2018, № 1, с. 120-126. ISSN 0324-0495

2.2.1.59. Николай Папучиев. Музеят – възможен и невъзможен. Предизвикателства на масовата култура, стратегии на пазара и носталгично помнене на миналото. София, 2019. - Българска етнология, № 2, 2019. ISSN 1310–5213, e-ISSN 2367-6892.

2.2.1.60. Негримирани свидетелства за близкото минало. (Предговор) - Антоан Божинов, Авторски свидетелства. Субективен документализъм в българската фотография 1970 - 1991 г. София: УИ „Св. Климент Охридски“ 2019. ISSN 978-954-07-4592-3.

2.2.1.61. Проф. Николай Аретов: Отношението на обществото към науката би могло да промени и отношението на властите към нея. - Наука, https://nauka.bg/prof-nikolai-aretov-otnoshenieto-obshtestvoto-naukata-moglo-da/ (10 окт. 2020)

 

2.2.2. Критически прегледи, статии и портрети:

2.2.2.1. По своя пътека (В. Акьов). - Литературен форум, № 27, 05. 07. 1984.

2.2.2.2. “Да се съревноваваш с цялата световна литература” (интервю с Ю. Орлов). - Факел, 1988, № 5.

2.2.2.3. Аристократ на перото (Н. Бончев). - Народна култура, № 4, 20. 01. 1989.

2.2.2.4. Пътят към храма или митарствата на младия литератор. - Пулс, № 36, 05. 09. 1989.

2.2.2.5. Стени. - Подкрепа, № 2, 10. 04. 1990.

2.2.2.6. Гражданско неподчинение. - Подкрепа, 0 12, 19. 06. 1990.

2.2.2.7. Защо се изучава литература? - Литературен форум, № 18, 01 05. 1991.

2.2.2.8. Джордж Смайли срещу Джеймс Бонд. - АБВ, № 18, 02. 07. 1991.

2.2.2.9. Джакомо Казанова - приключения или спомени. - АБВ, № 21, 23. 07. 1991.

2.2.2.10. Йожен Сю или четенето като удоволствие. - АБВ, № 22, 1991.

2.2.2.11. Тайните на забравените затворници (Св. Миларов, Ив. Е. Гешов, К. Величков, Ив. Найденов). - Свободна книга, № 10-11, 1991.

2.2.2.12. Съдба, която обвинява (Ас. Христофоров). - Век 21, № 51, 18. 12. 1991.

2.2.2.13. Фаталната кръчмарка лови мъже. - Арт, № 9, 05-11. 03. 1992.

2.2.2.14. Крими автори ръсят крими бисери. - Арт, № 12, 26. 03 -01. 04. 1992.

2.2.2.15. Литературната провокация. - Арт, № 14, 09-15. 04. 1992.

2.2.2.16. Розовата заплаха или реабилитирането на Пепеляшка. - Лит. форум, № 8, 23. 02. - 01.03. 1994.

2.2.2.17. Будителите - групов портрет с книга и перо. - Корона, № 35, 27. 10. 1994.

2.2.2.18. Въображаемият музей на “Фама” (С. Бекет. Молой; А. Малро. Човешкият жребий). - Стандарт, № 823, 27. 12. 1994.

2.2.2.19. Кризата в българското книгоиздаване. - Култура, № 27, 07. 08. 1995.

2.2.2.20. Йерархията. - Култура, № 47, 03. 11. 1995.

2.2.2.21. Анархистични размисли за авторското право. - Култура, № 25, 21. 06. 1996.

2.2.2.22. Войната на книгите. - Култура, № 32, 09. 08. 1996.

2.2.2.23. Читателски въпроси. - Литературен форум, Книжен свят, 4-10. 11. 1997.

2.2.2.24. Книги за мислещия читател. - Литературен форум, Книжен свят, 2-8. 12. 1997.

2.2.2.25. Пред загадката на смисъла. - Литературен форум, Книжен свят, № 40, 16-22. 12. 1997.

2.2.2.26. Анархистичните законодатели. - Литературен форум, Книжен свят, № 41, 23. 12. 1997.

2.2.2.27. Очарованието на познатите автори. - Литературен форум, Книжен свят, № 3, 27.01.-02.02. 1998.

2.2.2.28. През стените на думите. - Литературен форум, Книжен свят, № 6, 17-23. 02. 1998.

2.2.2.29. Магията на необикновените смеси. - Литературен форум, Книжен свят, № 9, 10. 03. 1998.

2.2.2.30. Възможно ли е да има вредни книги? - Литературен форум, Книжен свят, № 12, 31. 03. 1998.

2.2.2.31. Рационализмът и скритите тайни - Литературен форум, Книжен свят, № 16, 28. 04. 1998.

2.2.2.32. К. Г. Юнг или сблъсъкът с колективното несъзнавано. - Литературен вестник, № 17, 06-12. 05. 1998.

2.2.2.33. Времето на... - Литературен форум, Книжен свят, № 18, 12. 05. 1998.

2.2.2.34. Фаворитите на публиката - Литературен форум, Книжен свят, № 22, 9. 06. 1998.

2.2.2.35. Преклонение или продуктивен скептицизъм - изберете сами. - Литературен форум, Книжен свят, № 24, 23. 06. 1998.

2.2.2.36. Общностите, които наричаме “наши”. - Литературен форум, Книжен свят, № 31, 13. 10. 1998.

2.2.2.37. Светът - абсурден или подреден. - Литературен форум, Книжен свят, № 33, 27. 10. 1998.

2.2.2.38. Светът като книга. - Литературен форум, Книжен свят, № 35, 10. 11. 1998.

2.2.2.39. Какво и как се продава по сергиите. - Литературен форум, Книжен свят, № 37, 24. 11. 1998.

2.2.2.40. Вглеждания в класиката. - Литературен форум, Книжен свят, № 39, 08. 12. 1998.

2.2.2.41. Удоволствието от паралелния прочит. - Литературен форум, Книжен свят, № 1, 12. 01. 1999.

2.2.2.42. Авторите, при които се завръщаме. - Литературен форум, Книжен свят, № 3, 26. 01. 1999.

2.2.2.43. Диалози. - Литературен форум, Книжен свят, № 5, 09. 02. 1999.

2.2.2.44. Очарователните апострофи на пародията. - Литературен форум, Книжен свят, № 7, 23. 02. 1999.

2.2.2.45. Уникално contra универсално. - Литературен форум, Книжен свят, № 9, 09. 03. 1999.

2.2.2.46. Призраците на миналото. - Литературен форум, Книжен свят, № 11, 23. 03. 1999.

2.2.2.47. Преводачи и жанрове. - Литературен форум, Книжен свят, № 13, 06. 04. 1999.

2.2.2.48. Сегашно въображаемо. - Литературен форум, Книжен свят, № 15, 15. 04. 1999.

2.2.2.49. Пролетна умора. - Литературен форум, Книжен свят, № 17, 04. 05. 1999.

2.2.2.50. Витамини. - Литературен форум, Книжен свят, № 19, 18. 05. 1999.

2.2.2.51. Предизвикателства. - Литературен форум, Книжен свят, № 21, 01. 06. 1999.

2.2.2.52. Право на избор. - Литературен форум, Книжен свят, № 23, 15. 06. 1999.

2.2.2.53. “Музеят е в ремонт”. - Литературен форум, Книжен свят, № 25, 29. 06. 1999.

2.2.2.54. Възможна рецепта в два варианта. - Култура, № 31, 06. 08. 1999.

2.2.2.55. Образи на другия. - Литературен форум, Книжен свят, № 27, 21-27. 09. 1999.

2.2.2.56. Популярно за елита. - Литературен форум, Книжен свят, № 29, 05-11. 10. 1999.

2.2.2.57. Пътеки на диалога. - Литературен форум, Книжен свят, № 31, 19-25. 10. 1999.

2.2.2.58. Срещу течението. - Литературен форум, Книжен свят, № 33, 02-08. 11. 1999.

2.2.2.59. Без особен ентусиазъм. - Литературен форум, Книжен свят, № 35, 16-22. 11. 1999.

2.2.2.60. Канонада. - Литературен форум, Книжен свят, № 37, 30. 11. - 06. 12. 1999.

2.2.2.61. Игрите на повествователя. - Литературен форум, Книжен свят, № 39, 14 - 20. 12. 1999.

2.2.2.62. Отговори на анкетата “Кое е българското литературно събитие на...” - Литературен вестник, № 41-42, 20-30. 12. 2000.

2.2.2.63. Рапсодия в черно. Размисли за криминалните жанрове - Литературен вестник, № 33, 10-16. 10. 2001.

2.2.2.64. Един роман на фокус. – Демокрация, № 50, 28. 02. 2002.

2.2.2.65. За смисъла за звуците (Р. Коларов на 60 г.) - Света гора, Г, 2003, 193-194.

2.2.2.66. Отговори на анкетата на списание “Критика”. - Критика, № 4, 2002 (публикувано 2003).

2.2.2.67. Представяне на В. Голдсуърди. – Литературен вестник, № 1, 7-13. 01. 2004.

2.2.2.67. Поетът Стефан Стамболов. – Родна реч, № 1, 2004, с. 39-41.

2.2.2.68. Под чуждо име. - Арт труд, № 10, 4. 07. 2004.

2.2.2.69. Бележка към Л. Улф. Изобретяването на Източна Европа. Предговор към българския читател. – Литературен вестник, № 28, 14-20. 07. 2004.

2.2.2.70. Повествования за страданията. – Л. Каравелов. Революционер. Писател Публицист. [Юбилеен лист.], септември 2004.

2.2.2.71. Отговори на анкетата „Конференциите, шоповете и академичните възвишения на 2004. – Литературен вестник, № 1, 12-18. 01. 2005.

2.2.2.71. Анатомия на един предизвестен атентат. (Фр. Форсайт, Денят на Чакала) – Труд, 06. 06. 2005.

2.2.2.72. Аз на фона на Балзак. Езикови бележки за критиката. – Литературен вестник, № 30, 26. 09 - 2. 10. 2007.

2.2.2.73. За литературната критика: проблеми и тенденции. (Дискусия) - Литературен вестник, № 34, 24-30 10. 2007; № 37, 14-20. 11. 2007.

2.2.2.74. Българският криминален роман. - Библиотека, № 1, 2009, с. 41-42.

2.2.2.75. Реформата в БАН прилича на ГМО. Обединяват институтите по антропология и паразитология с цел опазване на националната идентичност. – Поглед, 12 февруари 2010.

2.2.2.76. За Радко Радков и за поезията. – В - Тахов, Р. Книга на гениите. Коментирани текстове на големите български графомани. С.: Изток-Запад, 2011, с. 513-514.

2.2.2.77. Бъдещ светец разказва криминални истории. (Г. К. Честъртън, Отец Браун) - 24 часа, 28. 07. 2011.

2.2.2.78. Културната периодика и културна журналистика. Критическа маса, оцеляване, място и въздействие в медийната среда (дискусия, 21 юни 2010). – Литературен вестник, № 30, 5-22 окт. 2011.

2.2.2.78. L’Écrivain Assen G. Hristoforov retrouve sa place et son prestige. - Revue périodique, № 85, Février, 2014, p. 15.

2.2.2.79. Жените, жените, ах… – Литературен вестник, № 23, 26 март - 1 април 2014.

2.2.2.80. Писателят на всички българи. – Каравелов. Политик. Писател, Будител. Юбилейно издание, ноември 2014.

2.2.2.81. Енциклопедични статии за онлайн Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe: Narrative literature (historical and other), Narrative literare, other, Critical writing, Bible or world classics translations, Mythology, Commemorations, festivals, Visual arts. - http://romanticnationalism.net/ (19. 06. 2015)

2.2.2.82. Шедьовър ли е „Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен“ (интервю). -
Маргиналия
, (публ. 22 юни 2015)

2.2.2.83. Противникът на моя противник е мой приятел. Дали? - Маргиналия, (публ. 14 юни 2015)

2.2.2.84. „Юрнатото време“ и алтернативните представи за литературата. - Маргиналия, (публ. 8 септември 2015)

2.2.2.85. Нежеланата и канонична еротика – от Вазов до Хайтов. - Маргиналия, (публ. 30 септември 2015)

2.2.2.86. Защо не обичам публицистиката? - Маргиналия, (публ. 17 ноември 2015)

2.2.2.87. Допустимо и нежелано: Намесите на църквата. - Маргиналия, (публ. 22 декември 2015)

2.2.2.88. Републиката на чардафоните – вчера, днес, утре. – Маргиналия, (публ. 26 януари 2016)

2.2.2.89. Народопсихологията е демагогия в голямата си част. - Въпреки, (публ. 6 февруари 2016)

2.2.2.90. Защо ме изкушават, демагози? – Маргиналия, (публ. 23 февр. 2016)

2.2.2.91. За един аспект на свободата, конкретно. – Маргиналия, (публ. 22 март 2016)

2.2.2.92. За самочувствието, около дебата на „Литературен вестник“. – Маргиналия, (публ. 26 април 2016)

2.2.2.93. Още веднъж за четенето и неговият престиж. – Маргиналия, (публ. 23 май 2016)

2.2.2.94. Още веднъж за четенето и неговият престиж. – Маргиналия, (публ. 22 юни 2016)

2.2.2.95. Подпис, пилешка кост, сърце. – Маргиналия, (публ. 27 юли 2016)

2.2.2.96. Национален интерес for dummies. - Маргиналия. - (20 септември 2016)

2.2.2.97. Парвенюта и сноби. - Маргиналия. - (25 октомври 2016)

2.2.2.98. За смесените бракове и литературата. - Маргиналия. - (29 ноември 2016)

2.2.2.99. Литературата на НРБ - няколко десетилетия по-късно. - Въпреки. - (5 януари 2017)

2.2.2.100. Увеличените пари за полицията – един тревожен консенсус. – Маргиналия. - (25 януари 2017)

2.2.2.101. Анкети, класации, награди. – Въпреки. - (16 февруари 2017)

2.2.2.102. Децата на Арбат. – Маргиналия. - (21 февр. 2017)

2.2.2.103. Самочувствие и самопредставяне - начини на употреба. - Въпреки. - (17 март 2017)

2.2.2.104. За един от корените на демагогия. – Маргиналия - (22 март 2017)

2.2.2.105. За юбилеите и техните употреби. – Маргиналия - (22 април 2017)

2.2.2.106. Алтернативността, видяна през случаите в литературата на НРБ. - Въпреки - (11 май 2017)

2.2.2.107. Носталгии и ретроутопии. Вчера, днес и утре. – Маргиналия - (22 май 2017)

2.2.2.108. За завръщането на Владимир Полянов.

2.2.2.109. От Котел към Чамкория. - Въпреки - (13 юни 2017)

2.2.2.110. Празникът не е грях. – Маргиналия - (16 юни 2017)

2.2.2.111. Да откриеш (забравен) поет. – Маргиналия - (18 юли 2017)

2.2.2.112. За благодеянията. От друг ъгъл. – Маргиналия - (15 август 2017)

2.2.2.113. Будителите, авторитетите и литературните награди. - Въпреки - (15 ноември 2017).

2.2.2.115. Ново пуританство? – Маргиналия - (15 януари 2018)

2.2.2.116. Българската литература, писана и четена (?) по света. - Маргиналия - (19 февруари 2018)

2.2.2.117. Чужди жени, чужди богове. - Маргиналия - (20 март 2018)

2.2.2.118. Светът е шарен. – В: Сама със света. Милка Петрова-Коралова. София: Коралов и сие, 2018, с. 158-160. ISBN 978-954-9742-41-1

2.2.2.119. „Поколение и поезия 1956-1989“ на Пламен Дойнов е отлична основа за дебат. Въпреки - (8 окт. 20188)

2.2.2.120. Пак за реформата в БАН: пари, йерархии, традиции и манталитети. - Дневник - (22 ноември 2018)

2.2.2.121. Асен Христофоров и Самоковския край. – Самоков инфо

2.2.2.121. Разхвърляни размисли за един бъдещ музей – Въпреки инфо< - (12 дек. 2018)

2.2.2.122. Ще запомним Владо с усмивката и младия му смях – Въпреки инфо - (26 декеври 2019)

2.2.2.123. Светът според Момчил – Въпреки инфо - (23 януари 2020)

2.2.2.124. Петър Динеков – респектираща фигура в българската култура – Въпреки инфо - (14 октомври 2020)

2.2.2.125. Колкото по-навътре навлизаш в една тема, толкова повече стават въпросите без отговор. - Литературен вестник, бр. 43, 16 декември 2020 - (17 декември 2020)

2.2.2.126. „Свобода или смърт“. Из историята на една фраза. – Ботьов лист, 25 май - 4 юни 2022.

2.2.2.127. Ботьовата публицистика. – Ботьов лист, 25 май - 4 юни 2022.

2.2.2.128. Песента за цар Шишман – БНР, Хр. Ботев, Премълчаната история – 6 юли 2022.

 

2.2.3. Рецензии за художествени творби и др.:

2.2.3.1. Още нещо за кича. - Пулс, 16 декември 1980.

2.2.3.2. Смисълът на всекидневието (Банко Банков. Циганско лято) - Пулс, № 41, 13 октомври 1981.

2.2.3.3. Да изпревариш себе си (Н. Драганов.) - Септември, 1982, № 5.

2.2.3.4. За ужаса или за любовта (М. Шели. Франкенщайн. Прев. Ж. Георгиева) - Панорама, 1982, № 2.

2.2.3. 5. Несантиментален превод на Сантиментално пътешествие (Л. Стърн. Прев. Й. Костурков) - Панорама, 1982, № 5.

2.2.3.6. Галерия от използвани и неизползвани образи (Дж. Чийвър. Крадецът от Шейди Хил. Прев. Н. Попов) - Панорама, 1982, № 3.

2.2.3.7. Началото (Паисий Хилендарски) - Читалище, 1982, № 1.

2.2.3.8. Избрани български есета - Читалище, 1982, № 2.

2.2.3.9. Г. Алексиев. Горещници. - Читалище, 1982, № 4.

2.2.3.10. А. Германов. Шаячни момчета. - Читалище, 1982, № 7.

2.2.3.11. По верен път (Цв. Михайлов. Кротък живот). - Читалище, 1982, № 9.

2.2.3.12. Да не “губим нерви”. А доверие? (М. Спарк. Робинсън. Прев. Н. Думанов) - Панорама, 1983, № 2.

2.2.3.13. А. Барух. Изгрев и залез над хлебния рай. - Читалище, 1982, № 11.

2.2.3.14. А. Гуляшки. Скитник броди по света. - Читалище, 1983, № 1

2.2.3.15. Срещи с творците на красотата (Ст. Коларов. Преди да се роди красотата). - Читалище, 1983, № 1.

2.2.3.16. Търсенията на зрелостта (Н. Драганов). - Септември, 1993, № 5.

2.2.3.17. Ст. Продев. Пътуване към пижамата. - Читалище, 1983, № 3.

2.2.3.18. Един час с Г. Стоев (интервю). - Читалище, 1983, 7.

2.2.3.19. Ал. Костов. Сказание за София. - Читалище, 1983, № 7. (подп. Н. Добринов).

2.2.3.20. За историческото чувство (У. Голдинг. Морски обреди. Прев. М. Екимова-Мелнишка). - Панорама, 1983, № 5.

2.2.3.21. Празник за приятелите на поезията (У. Блейк. Избрани стихотворения. Прев. С. Николов). - Панорама, 1984, № 1.

2.2.3.22. За българския дух (В. Начев. Митарства). - Читалище, 1984, № 1.

2.2.3.23. С ясен критерий (Ст. Коларов. По априлската магистрала на времето). - Читалище, 1984, № 2.

2.2.3.24. Обещаващи творчески възможности (Ч. Шинов. Да се любим на инат). - Читалище, 1984, № 4.

2.2.3.25. Добродетелите на викария (О. Голдсмит. Викарият от Уейксфилд. Прев. М. Донева). - Панорама, 1984, № 6.

2.2.3.26. Писахме да се знае. - Читалище, 1984, № 12.

2.2.3.27. За малки и големи (М. Ганчев. Имате ли гъдел?). - Читалище, 1985, № 4.

2.2.3.28. Несполука (Ф. Моуът. И птиците не пееха. Прев. С. Кънева). - Панорама, 1985, № 2.

2.2.3.28. Двойна цел (Г. Видал. Вашингтон, окръг Колумбия. Прев. Й. Костурков). - Панорама, 1985, № 4.

2.2.3.29. Когато любовта е взаимна (Дж. Ленън. Поезия, проза, интервюта. Прев. Г. Рупчев и К. Филипова). - Пулс, № 47, 19. 11. 1985.

Също във: Владетелят на чудото. Сборник в чест на 50-годишнината от рождението на Георги Рупчев. Съст. Валентина Рупчева и Пенка Ватова. С.: Карина М, 2008, с. 87-88.

2.2.3.30. Една нова благотворна любов? (Ш. Андерсън. Уайнсбърг, Охайо. Прев. Л. Колечкова). - Панорама, 1986, № 2.

2.2.3.31. Независимо от споровете (Г. Величков. Навикът да умираме). - Пулс, № 25, 24. 07. 1986.

2.2.3.32. Х. Уелс. Избрано (Прев. Ю. Константинов, Ир. Васева, П. Чохаджиева). - Панорама, 1986, № 4.

2.2.3.33. Художникът и неговото време (С. Лвов. Брьогел). - Факел, 1986, № 3.

2.2.3.34. Сполучливо навлизане в съвременността. (В. Настрадинова. Инвенция прима). - Пулс, № 46, 18. 11. 1986.

2.2.3.35. Оспорваният нобелист (У. Голдинг. Избрани произведения. Прев. Алб. Иванова). - Панорама, 1986, № 6.

2.2.3.36. Бяхме различни (Пурпурният палимпсест, антология на Серапионовите братя). - Факел, 1987, № 1.

2.2.3.37. Във вихъра на страстите (М. Мичъл. Отнесени от вихъра, Прев. Н. Баева). - Панорама, 1987, № 3.

2.2.3.38. Срещи с класическата готика (Готически романи, Х. Уолпол “Замъкът Отранто”, Ж. Казот “Влюбеният дявол”, У. Бекфорд “Ватек”, М. Шели “Франкенщайн”, Прев. Ж. Георгиева и Г. Цанков). - Пулс, № 11, 17. 03. 1987.

2.2.3.39. Записано от живота (Д. Наумов. Столични хроники). - Читалище, 1987, № 5.

2.2.3.40. За Есенин с любов (А. Марченко. Поетичният свят на Есенин. Прев. В. Георгиева). - Факел, 1987, № 5.

2.2.3.41. Корените на фашизма (Р. Хюз. Лисица на тавана. Прев. Ц. Петков) - Панорама, 1987, № 2.

2.2.3.42. Ценно издание (Хр. Жефарович. Описание на Ерусалим). - Sofia News, № 30, 29. 07. 1987.

2.2.3.43. Титаничните усилия на финансиста (Т. Драйзър. Финансист. Прев. Кр. Тодорова). - Панорама, 1987, № 5.

2.2.3.44. Необходима книга (П. Цолова. Падна есенес звезда). Патриарх Евтимий и неговото време (Кл. Иванова. “Патриарх Евтимий”). - Пламък, 1987, № 11.

2.2.3.45. Сага за оцеляването (С. Севан. Някъде на Балканите). - Пулс, № 32, 11. 08. 1987.

2.2.3.45. Ив. Сестримски. Земя и слово. - Читалище, 1987, № 10.

2.2.3.46. Пристрастно за литературния юг (Л. Бумбалов. Присъствие). - Пулс, № 45, 10. 11. 1987.

2.2.3.47. Човекът в огледалото на морето (Дж. Конрад. Съчинения в 5 Т.) - Пулс, № 48, 01. 11. 1987.

2.2.3.48. Допълнителни километри от дългия поход (У. Стайрън. Дългият поход. Прев. Ю. Бучкова). - Панорама, 1988, № 1.

2.2.3.49. В загадъчния свят на Дафни дьо Морие (Д. дьо Морие. Птиците. Прев. М. Шипковенска). - Панорама, 1988, № 3.

2.2.3.50. Препрочетеният Харди (Т. Харди. Избрани творби в 3 Т.). - Панорама, 1988, № 6.

2.2.3.51. Като забележителен роман (Съвременниците на Тургенев разказват). - АБВ, № 10, 08. 03. 1988.

2.2.3.52. К. Кюлюмов. Разлом. - Читалище, 1988, № 4.

2.2.3.53. На индианците с любов (Л. Ърдрич. Магия за обич. Прев. Цв. Николова). - АБВ, № 15, 12. 04. 1988.

2.2.3.54. Страданието като познание и мъдрост (Б. Меламъд. Говорещият кон. Прев. Ал. Велева). - АБВ, № 18, 03. 05. 1988.

2.2.3.55. Лесно ли се става популярен? (А. Хейли. Хотел. Прев. П. Матеев). - АБВ, № 23, 07. 06. 1988.

2.2.3.56. ...Освен скучния (Ю. Долт-Михайлик. Облаци над Шпрее. Прев. В. Полянова). - АБВ, № 39, 27. 09. 1988.

2.2.3.57. Метафизика на самотата (Е. Дикинсън. Крехки небеса). - Пулс, № 38, 20. 11. 1988.

2.2.3.58. Пътят към Белия дом (Ф. Уелдън. Синът на президента. Прев. Кр. Василева и Н. Николова). - АБВ, № 46, 15. 12. 1988.

2.2.3.59. Д. Шумналиев. Меден капан. - Читалище, 1989, № 1.

2.2.3.60. Суровата правда на фактите (А. Жигулин. Черните камъни. - Знамя, 1988, № 7-8). - Факел, 1989, № 1.

2.2.3.61. В духа на голямата традиция (Ю. Домбровски. Факультет ненужных вещей. - Новий мир, 1988, № 9-11). - Факел, 1989, № 3.

2.2.3.62. И пак за птиците и хрътките (В. Акьов. Инфаркт). - Пламък, 1989, № 5.

2.2.3.63. Майсторство и дързост (У. Фокнър. Врява и безумство. Прев. Кр. Дянков). - Панорама, 1989, № 6.

2.2.3.64. Предизвикателствата на Уилям Кенеди (“Дивораслек” Прев. М. Евгениева). - АБВ, № 29, 18. 07. 1989.

2.2.3.65. Г. Атанасов. Аз щастливеца. - Читалище, 1989, № 7.

2.2.3.66. Дискретното очарование на Греъм Суифт. (Совалката. Земя от водата. Прев. Б. Стоянов). - Пулс, № 42, 17. 10. 1989.

2.2.3.67. Д. Шумналиев. Речни духове. - Читалище, 1989, № 10.

2.2.3.68. Анатомия на една необичайна любов (Д. Кирков. Любов в ада). - Литературен фронт, № 43, 26. 10. 1989.

2.2.3.69. Нещо дребно, но важно (Р. Карвър. Катедрала. Прев. В. Василева и М. Василева). - АБВ, № 47, 21. 11. 1989.

2.2.3.70. Светлата печал на един лауреат (В. Некрасов. Маленькая печальная повесть. - Дружба народов, 1998 № 5). - Факел, 1990 № 1.

2.2.3.71. Достатъчно ли е? (Д. Василев. Куршумът ще се върне). - Литературен фронт, № 15, 12. 04. 1990.

2.2.3.72. Историята като познание, мъдрост и развлечение (В. Зарев. Лето 1850). - Пламък, 1990, № 5.

2.2.3.73. Новата московска проза (Вяч. Пьецух. Роммат (Романтический материализм). - Волга, 1989, № 5-6). - Факел, 1990, № 3.

2.2.3.74. Реабилитираният скептицизъм (О. Хъксли. Прекрасният нов свят. Прев. В. Чушкова). - Панорама, 1990, № 5.

2.2.3.75. Иронията като надежда (Г. Видал. Сътворението. Прев. Незабравка Михайлова). - Пулс, № 19, 08. 05. 1990.

2.2.3.76. Й. Василев. Мнения. - Читалище, 1990, № .

2.2.3.77. Г. Марков. Задочни репортажи от България. - Читалище, 1990, № 10.

2.2.3.78. Прислужник с пагони (А. Бекяров. Двадесет и пет години в УБО. - Септември, 1990, № 8). - Подкрепа, № 35, 27. 11. 1990.

2.2.3.79. Светлина и спокойствие (Ив. Панчовски. Личността на Иисус Христос) - Читалище, 1991, № 4.

2.2.3.80. Присъда над злото. (Ив. Петров. Присъда смъртна). - Век 21, № 11, 18-24. 03. 1992.

2.2.3.81. “Неясен смях от слабините на вселената” (Д. Корчева. Ловци на кехлибар). - Българска книга, 1992, № 8.

2.2.3.82. Другият Марлоу (Ал. Шурбанов. Между патоса и иронията. Кр. Марлоу и ренесансовата драма). - Литературен вестник, № 32, 17-23. 08. 1992.

2.2.3.83. Само самочувствие не стига (Кл. Саймък. Магистрала на вечността. Прев. Ал. Жеков). - Стандарт, № 290, 25. 04. 1993.

2.2.3.84. Кърваво самопознание (Н. Мейлър. Мъжагите не танцуват. Прев. Й. Костурков). - Стандарт, № 343, 17. 08. 1993.

2.2.3.85. Историята като провокация (Р. Харис. Фатерланд). - Литературен вестник, № 33, 22-29. 08. 1993.

2.2.3.86. Парадоксалните неволи на садизма. (Дьо Сад. Жустин или неволите на добродетелта). - Век 21, № 32, 11-17. 08. 1993.

2.2.3.87. Завръщане в лабиринта на човешката душа (Г. Величков. Подземен тътен). - Век 21, № 26, 06-12. 07. 1994.

2.2.3.88. Жени светици (Е. Томова). - Корона, № 5, 09. 02. 1995.

2.2.3.89. Прекрасната смрад (Ч. Буковски. Гореща музика, Дж. Ъпдайк. Двойки). - Култура, № 4, 26. 01. 1996.

2.2.3.90. Noblesse oblige (М. Дамянов. Време за убиване. Факел, С.: 2004.) – Литературен вестник, № 25, 23-29. 06. 2004.

2.2.3.91. Балкани, национализми, идентичности. С Н. Аретов разговаря М. Фадел. – Следва, № 10, 2004, с. 32-37.

2.2.3.92. По следите на нашата идентичност. На избори винаги се говори патетично по тази тема. Интервю. Страницата подготви О. Стоянова. - Дневник, № 122, 27. 06. 2005.

2.2.3.93. С усмивка срещу стереотипите. (Георги Величков, Първият милион, София: Аргус, 2006.) - Литературен вестник, № 16, 25. 04. -01. 05. 2007.

2.2.3.94. Дядо Либен и хаджи Генчо спорят до днес. Разпознаваме се в българите от старо време. – 24 часа, 21 декември 2009, № 349, с. 27.

2.2.3.95. Увлекателно и майсторски. (Чавдар Ценов, Другата врата. С.: Рива, 2009). – Литературен вестник, № 5, 10-16. 02. 2010.

2.2.3.96. Всички се прекланят пред Захари. - 24 часа, 28 февруари 2010, № 57, с. 18.

2.2.3.97. Всичко в записките той видял с очите си. - 24 часа, 1 март 2010, № 58, с. 23.

2.2.3.98. Анкета „Факел”. Боледува ли българският език? – Факел, 2010.

2.2.3.99. Из блога на Николай Аретов. Мърморене + градивно предложение. – Литературен вестник, № 24, 29. 06. – 5. 07. 2011.

2.2.3.100. Нагоре! (Милен Русков. Възвишение. Пловдив: Жанет 45, 2011.) - Литературен вестник, № 9, 07-13. 03. 2012, с. 5.

2.2.3.101. Правилното писане. (Мирослав Пенков, На изток от Запада. С.: Сиела, 2011.) - Литературен вестник, № 10, 14-20. 03. 2012, с. 4.

2.2.3.102. Индигото. Начин на употреба (Чавдар Ценов Кучета под индиго. (Роман) София, Рива, [2012].) - Литературен вестник, № 21, 05-11. 06. 2013, с. 5.

2.2.3.103. Гледната точка на един маргинал (З. Карабашлиев, Хавра). – Всичко за книгите (25 септември 2017)

2.2.3.104. Иронията като спасение (Ангел Игов. Фини прахови частици). – Всичко за книгите (20 декември 2017)

 

3. Издания:

3.1. Софроний Врачански. Съчинения в 2 т. С.: Български писател, Т. 1, 1989, 240 с.; Т. 2, 1992, 630 с. В колектив. Подготовка на текста, коментар, показалци.

3.2. Паисий Хилендарски. История славянобългарска. В. Търново: Слово, 1992, 102 с. Предговор и бележки. Второ допълнено издание 1999, 112 с.

3.3. Класическият прочит на българската литература. Критическа антология. С.: Кралица Маб, 1994, 220 с. Съставителство, редакция и предговор.

3.4. Владимир Полянов. Слънцето угаснало. С.: Кралица Маб, 1995, 184 с. Предговор, приложения, редактор.

3.5. Васил Попович. Съчинения. С.: Кралица Маб, 2000, 640 с. Издирил и подготвил за печат.

3.6. Христоматия. Българска възрожденска литература за 10 клас. Изд. Анубис, 2001, 256 с. Съставител, предговор и бележки.

3.7. Убийство от любов. Убийство по Коледа. Нови български криминални разкази. С.: Кралица Маб, 2001, 336 с. Съставител и предговор.

3.8. Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ век. С.: Кралица Маб, 2001, 512 с. Съставител и предговор.

3.9. Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХIХ-ХХ век). С.: 2001. Съставител и научен ръководител (заедно с Н. Чернокожев).

3.10. Христоматия по литература. 10 клас. Изд. “Анубис”, 2002, 400 с. (съвместно с Кл. Протохристова, Св. Черпокова, Р. Божанкова).

3.11. Модерността вчера и днес. С.: Кралица Маб, 2003, 400 с. Съставител и предговор (заедно с Р. Заимова).

3.12. Балкански идентичности в българската култура. Част 4. С.: Кралица Маб, 2003, 384 с. Съставител и предговор.

3.13. Пари, думи, памет. С.: Кралица Маб, 2004, 368 с. Съставител и предговор (заедно с Р. Заимова).

3.14. Въобразените текстове на Българското възраждане. В чест на Стефана Таринска. Съст. (с. Д. Господинов). С.: Боян Пенев, 2005.

3.15. Юрдан Трифонов, Избрани студии. (http://www.liternet.bg/publish17/iu_trifonov/izbrani/content.htm). Състав. (с. Н. Данова).

3.16. Въпреки различията. Интеркултурни диалози на Балканите. Съст. и предговор... С.: Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2008, 368 с.

3.17. Природа и общество. Нови изследвания за Жан-Жак Русо. Съставители Рая Заимова и Николай Аретов, С.: Кралица Маб, 2010, 288 с.

3.18. ...първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. Съставител и предговор… С.: Кралица Маб, 2012, 608 с.

3.19. Асен Христофоров. Избрани съчинения. Т. 1. Съст. Николай Аретов. С.: Кралица Маб, 2012, 544 с.; Т. 2, 2013, 520 с., Т. 3. 2014, 584.

3.20. Раймонд Детрез. Не търсят гърци, а ромеи да бъдат. Православната културна общност в Османската империя. ХV – ХІХ в. Редактор. София: Кралица Маб, 2015. 314 с. ISBN 978-954-533-146-6.

3.21. Д-р Кръстьо Кръстев. Злочестините на България. Публицистика. Увод, съставителство и подготовка за печат Петър Трендафилов. 480 с. Редактор. София: Кралица Маб, 2016. ISBN 978-954-533-150-3.

3.22. Стефана Таринска, Христо Ботев. Литературноисторически изследвания. С.: Кралица Маб, 306 с. Редактор. ISBN 978-954-533-157-2, 2016.

 

Преводи

Научни трудове:

Антъни Смит. Националната идентичност. Превод от английски... С.: Кралица Маб, 2000, 296 с.

Питър Шугър. Югоизточна Европа под османско владичество (1354-1804) Превод от английски… С.: Кралица Маб, 2003. 528 с.

Статии:

Роже Бернар. Приносът на българите в духовния живот на Европа. Превод от френски... - Читалище, 1981, № 11.

Борис Ейхенбаум. Как е направен “Шинел” на Гогол. Превод от руски... - Факел, 1988, № 6.

Йомер Туран. Образът на българското изкуство и литература в турското списание “Шехбал”; Фотини Толуди. Образът на Другия, проектиран и оформен от учебниците по история в балканските училища. Някои предложения. Превод от английски. - В: Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ век. С.: Кралица Маб, 2001, с. 113-129; 361-364.

Лари Уолф. Духът на 1776: Полската и далматинската декларация за философска независимост. - Литературна мисъл, 2005, № 1, с. 7-20; http://bulgc18.com/occidentalism/Wolff_BG.htm

Раймонд Детрез. Канонизация чрез съперничество: Случаят Григор Пърличев. Превод [от английски]... – Литературна мисъл, 2007, № 1, с. 61-101.

Хрох, Мирослав. Защо те започнаха? За прехода от културни разсъждения към социални действия в европейските национални движения - Балкански идентичности - (18 юни 2015)

Лерсен, Юп. Имагологията: История и метод. (превод) - Балкански идентичности (публ. 27. 01. 2016)

Оруел, Джордж. Размисли за Ганди (превод) - Балкански идентичности (17.01. 2017)

Милица Бакич-Хейдън, Гнездящи  ориентализми: Случаят с бивша Югославия (превод) (20 февруари 2018)

Други преводи:

Робърт Блох. Психо. Превод от английски С.: Ирис, 1992. 192 с. (2 изд. София: Сиела, 2018)

Арабски нощи. Любовни новели от “1001 нощ”. Превод Неджимар Арет бен Средец. С.: Кралица Маб, 1993.

Стюарт Рос. Най-добрите истории, разказвани някога. Дракони и демони. Митове и легенди от Азия, разказани увлекателно и допълнени с нови факти. Превод от английски... С.: Световид, 1999, 32 с.

Криейтив Комънс договор
Произведението произведение с автор Николай Аретов е лицензирано под Криейтив Комънс Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International договор.