Академичeн кръг по сравнително литературознание

Исторически разкази в литературите:
Аналогии и противопоставяния

Galleria_Nazionale_di_Parma

Програма

Софийски университет
6 и 7 април 2017

6 април Конферентна зала
9.00 - 10.30
Водещ Николай Аретов
Откриване
Деница Петрова, Сведения за учредяването на българската и сръбската патриаршии в славянската книжнина
Надя Данова, Българския и гръцкия образ на Осман Пазвантоглу
Надежда Александрова, Историите на Османската империя от Насиф Малуф и Каролин Фюре на български език: аналогии и различия
Николай Желев, Представите за българите като част от илирите в трудовете на Шафарик, Колар и Гай
Дискусия

Кафе пауза

11.00 – 12.30 Конферентна зала
Водещ Теодора Цанкова
Сирма Данова, Християнизацията като културна вина: бележки към диалога Ботев – Раковски
Анна Алексиева, 1935 г. – Исторически разкази за Христо Ботев
Николета Пътова, Две аналогични заглавия от българската и сръбската възрожденска драма – „Велислава, българска княгиня” и „Елисавета, черногорска княгиня”
Юлиан Жилиев, Диана и Актеон из ловните (бранните) полета на интерпретациите
Дискусия

Обедна почивка

13.30 - 16.00 Конферентна зала
Водещ Анна Алексиева
Николай Аретов, Три западащи семейства (Буденброкови, Гераците, Салина)
Амелия Личева, Втората световна война в романите на Кейт Аткинсън и Джон Бойн
Албена Иванова, Солунските атентати в творчеството на Антон Страшимиров и Коста Църнушанов
Румяна Л. Станчева, Войната в романите на двама пацифисти
Дискусия

7 април Зала 1
9.00 - 10.30
Водещ Румяна Станчева
Надя Бойко (Институт за литература „Т. Шевченко“, НАН на Украйна), Болката и над болката: трагедията на Първата световна война през очите на украинците
Бойка Илиева, Проектът "Трепети": една (не)своевременна провокация
Маламир Спасов, Бизаризъм: най-странните от странните в модернистичната проза на Балканите
Теодора Цанкова, Битката при Трафалгар през погледите на Бенито Перес Галдос и Бърнард Корнуел
Дискусия

11.00 – 12.30
Водещ Надя Данова
Николай Чернокожев, Реликви и наративните им употреби
Пламен Антов, Конници в българския модернизъм
Димитър В. Атанасов, Историята като литература, литературата като история
Ралица Гелева, "Дон Карлос" - литературната основа на либретото, историческия контекст на сюжета и неговите сценични интерпретации
Заключителна дискусия

Страница 1 от 10