Българската литература: Сравнимо и несравнимо

Научна конференция

Софийския университет
Конферентна зала
24 април 2015

9.00 - 11.00

Водещ Николай Аретов
Откриване


11.30 - 13.00
Водещ Теодора Цанкова

14.00 - 16.00
Водещ Анна Алексиева

Страница 1 от 10