• Copy (2) of LaFranceEurope
 • Copy (2) of Traditionel
 • Copy of Copy of LaFranceEurope
 • Copy of Copy of Traditionel
 • Copy of LaFranceEurope
 • Copy of Traditionel
 • GOL_VPISVANE
 • LaFranceEurope
 • Traditionel
 • migrirashti

Академичен кръг по сравнително литературознание
Организира публична лекция и среща с проф. дн. Гражина Шват-Гълъбова (Варшава)
на тема

Мигриращите идеи на Балканите

17.00, 18 октомври 2016 (вторник)
Софийски университет, зала 2

Проф. дн Гражина Шват-Гълъбова работи във Варшавския университет и в Института по славистика на Полската академия на науките, на който е била директор (2007-2011). Била е заместник-директор на Полския институт в София. Главен редактор на годишника на Института по славистика на ПАН “Slavia Meridionalis”. Автор на монографиите „W kręgu bułgarskiej groteski (o twórczości Jordana Radiczkowa” (1991), „Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku” (2005). Редактор и съавтор в публикациите „Kultura - język - komunikacja. Problemy globalizacji i kultur narodowych” (2001), „Przemilczenia w relacjach międzykulturowych” (2008), „Bunt tradycji – Tradycja buntu” (2008).

На български е публикувала много студии и монографията Haeresis Bulgarica в българското културно съзнание на ХІХ и ХХ в. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2010.

Научните интереси на проф. Гражина Шват-Гълъбова обхващат широк диапазон от културната проблематика на Балканите, проучва българската национална митология и светогледите на южнославянските елити. участва активно в интердисциплинарните проекти " Балканските идентичности в българската култура" (2000-), продължението му Идентичност и исторически митове. Проблеми на народната и културната идентичност. България и съседи (съвместно с Института по славистика към ПАН, 2003-2005), "Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения" (2008).
Проф. Гражина Шват-Гълъбова е член на Редакционния съвет на списание "Литературна мисъл" и носител на почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента.

 • Balcheva
 • Byron
 • Comics
 • CoverRousseau
 • Cover_purva_radost2
 • D_Nikolova
 • Danova_Dobrovski
 • E_Getova-Book
 • Front cover
 • Hristoforov
 • Ina_Hristova
 • Kalin_Mihaylov
 • Lubka_Lipcheva
 • M_Proust
 • M_Spasov_book
 • M_Vladeva
 • Mladen_Vlashki
 • NikoletaCover
 • P_Danova
 • R_Stancheva
 • R_Stancheva_Sreshti
 • S_Alexandrova_book
 • Svetla_Cherpokova
 • danova_sbornik
 • gorcheva
 • k_mihaylov_book
 • marina_vladeva_2015
 • marina_vladeva_libra_2016
 • sonya_alexandrova_1953
 • stancheva_papazov
 • vlashki_romanologiya